Quy trình và chính sách bàn giao Dự án

VietISO thông tin tới quý khách chi tiết về quy trình và chính sách bàn giao dự án của chúng tôi để tạo sự minh bạch trong quá trình hợp tác.

Sản phẩm áp dụng  quy trình và chính sách bàn giao dự án gồm:

1. Thiết kế Website

2. Phần mềm TravelMaster

Nội dung chi tiết

1. Dự án Thiết kế Website

1.1. Thời gian và yêu cầu: Website đã hoàn thành sẽ được bàn giao cho Quý khách hàng theo thời gian và các yêu cầu đã được thảo luận trước đó.

1.2. Kiểm tra và xác nhận: Quý khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận rằng website đáp ứng đúng các yêu cầu đã thỏa thuận.

1.3. Thanh toán: Quý khách hàng cam kết thanh toán đầy đủ chi phí dự án theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo lịch trình đã đề ra, với các khoản thanh toán phù hợp với tiến độ công việc và các mốc quan trọng.

1.4. Chi phí bổ sung: Các công việc bổ sung hoặc thay đổi yêu cầu mà Quý khách hàng yêu cầu sau khi dự án đã bắt đầu có thể phát sinh chi phí bổ sung, việc này sẽ được thảo luận và thống nhất trước khi thực hiện. Quý khách cũng có thể tham khảo về Báo giá Addon chúng tôi đang cung cấp tại đây.

1.5. Tiếp nhận góp ý và điều chỉnh: Tiếp nhận các góp ý, điều chỉnh từ Quý khách hàng theo đúng thỏa thuận trước đó của 2 bên trong thời gian 7 ngày kể từ ngày bàn giao tài khoản quản trị, nhằm đảm bảo sự hài lòng và chất lượng của dự án.

1.6. Hướng dẫn quản trị nội dung: Phòng đào tạo VietISO tiến hành hướng dẫn Quý khách hàng quản trị nội dung website theo hình thức online qua google meet, thời gian 1,5-2h đồng hồ. Kế hoạch thực hiện Quý khách chủ động lên lịch và thông báo lại đội ngũ của chúng tôi trước 2 ngày làm việc (Không quá 15 ngày kể từ ngày bàn giao tài khoản quản trị).

1.7. Điều kiện bảo hành website: Xem chi tiết tại đây

1.8. Đối với các dự án không sử dụng dịch vụ lưu trữ của chúng tôi, VietISO tiến hành bàn giao toàn bộ database (cơ sở dữ liệu) và source (các tập tin mã nguồn) sau khi 2 bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký.

Yêu cầu cài đặt và Hướng dẫn chi tiết tại đây

VietISO KHÔNG chịu trách nhiệm bất cứ lỗi phát sinh hay tính bảo mật khi website đã được bàn giao hoàn toàn cho quý khách.

2. Dự án Phần mềm TravelMaster

2.1. Thời gian và yêu cầu: VietISO thực hiện cài đặt dự án theo hợp đồng 2 bên đã ký và bàn giao theo đúng thời gian quy định. 

2.2. Kiểm tra và xác nhận: Quý khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận rằng phần mềm TravelMaster được cài đặt và bàn giao theo đúng gói sản phẩm (Basic, Pro, Pro-C), danh sách tài khoản người dùng như đã thảo luận.

2.3. Thanh toán: Quý khách hàng cam kết thanh toán đầy đủ chi phí dự án theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

2.4. Chi phí bổ sung: Phần mềm TravelMaster là một sản phẩm thương mại được cung cấp theo mô hình SaaS (Phần mềm dưới dạng dịch vụ). Các tính năng hoặc điều chỉnh theo nhu cầu dành riêng cho Quý khách có thể phát sinh chi phí bổ sung, việc này sẽ được thảo luận và thống nhất trước khi thực hiện. 

2.5. Tiếp nhận góp ý và điều chỉnh: Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những góp ý từ Quý khách trong suốt quá trình ứng dụng phần mềm vào quản trị, vận hành doanh nghiệp và giúp Quý khách tận dụng tối đa tiềm năng của phần mềm TravelMaster.

VietISO thấu hiểu rằng môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi và phần mềm của chúng tôi cần điều chỉnh để phù hợp với xu hướng mới nhất nhằm mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp. 

2.6. Đào tạo nghiệp vụ chuyển giao: Kế hoạch thực hiện Quý khách chủ động lên lịch và thông báo lại đội ngũ của chúng tôi trước 2 ngày làm việc (Không quá 1 tháng kể từ ngày bàn giao hệ thống)

- Hình thức: Online google meet

- Thời lượng: 3 buổi, 1.5-2h/buổi

- Nội dung: Chi tiết tại đây

2.7. Bảo trì, update định kỳ: Chúng tôi phát hành các bản update định kỳ và thông tin chi tiết cho các phiên bản cập nhật được công bố tại đây. Đội ngũ VietISO sẽ gửi email tới Quý khách về thông tin cũng như kế hoạch update cụ thể đối với những doanh nghiệp đang trong thời gian sử dụng trước mỗi đợt update.

2.8. Đối với các dự án cài đặt gói License và không sử dụng dịch vụ lưu trữ của chúng tôi, VietISO tiến hành bàn giao toàn bộ database (cơ sở dữ liệu), source (các tập tin mã nguồn) sau khi 2 bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký.

Yêu cầu cài đặt và Hướng dẫn chi tiết tại đây

VietISO KHÔNG chịu trách nhiệm bất cứ lỗi phát sinh hay tính bảo mật khi phần mềm TravelMaster đã được bàn giao hoàn toàn cho quý khách.

Update: 16/01/2024