Gia hạn hỗ trợ và cập nhật

Để đảm bảo website/phần mềm và các hệ thống được cung cấp luôn được vận hành một cách hiệu quả và online liên tục. Chúng tôi đưa ra chính sách Gia hạn hỗ trợ và cập nhật có thu phí sau thời gian bảo hành của hệ thống.

Giấy phép Sở hữu (life time) có sẵn cho đến tháng 10 năm 2021. Chúng bao gồm 12 tháng quyền truy cập vào Hỗ trợ và Cập nhật cùng với giao dịch mua ban đầu.

Sau năm đầu tiên, các tiện ích mở rộng đăng ký Hỗ trợ và Cập nhật có sẵn để mua cho đến tháng 4 năm 2022, sau đó, hỗ trợ giấy phép sở hữu đã bị ngừng.

Hỗ trợ và Cập nhật cho phép tôi làm gì?

Đăng ký Hỗ trợ và Cập nhật đang hoạt động cho phép chủ sở hữu giấy phép được sở hữu những điều sau đây:

  • Khả năng tải xuống phần mềm của bạn
  • Truy cập vào các bản phát hành phần mềm mới nhất
  • Tiếp cận với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi

Tại sao tôi nên gia hạn?

Chúng tôi không ngừng làm việc để cải thiện phần mềm của mình - cải tiến tính ổn định và khả năng sử dụng, cũng như bổ sung thêm chức năng mới. Ngoài ra, khi hệ thống và API của bên thứ ba thay đổi và phát triển, chúng tôi tiếp tục cung cấp các bản cập nhật cho sản phẩm của mình để đảm bảo sản phẩm vẫn tương thích với các hệ thống đó. Để được hưởng lợi từ những cải tiến này, bạn sẽ cần có giấy phép hoạt động hàng tháng.

Làm cách nào để biết khi nào Hỗ trợ và Cập nhật của tôi hết hạn?

Để xem trạng thái hiện tại và ngày hết hạn đăng ký Hỗ trợ và Cập nhật của bạn, hãy đăng nhập vào khu vực khách hàng của chúng tôi tại đây https://go.vietiso.com/members/clientarea.php?action=products, chọn khóa cấp phép thuộc sở hữu của bạn từ danh sách giấy phép, và sau đó thông tin Hỗ trợ và Cập nhật sẽ được hiển thị bên dưới khóa cấp phép.

Làm cách nào để truy cập các phiên bản phần mềm mới khi đã hết hiệu lực?

Truy cập các bản cập nhật phần mềm mới và hỗ trợ kỹ thuật là một quy trình nhanh chóng gồm ba bước:

  1. Mua giấy phép hàng tháng mới qua: https://www.vietiso.com/pricing/
  2. Đăng nhập vào khu vực quản trị GO của bạn và điều hướng đến? > Thông tin Giấy phép
  3. Nhấp vào nút Thay đổi khóa cấp phép, nhập khóa cấp phép mới được cấp của bạn và nhấp vào Thay đổi khóa cấp phép.

Tôi có thể tiếp tục sử dụng phần mềm khi đăng ký Hỗ trợ và Cập nhật của tôi hết hạn không?

Đúng. Giấy phép sở hữu không hết hạn, ngay cả khi thỏa thuận hỗ trợ và cập nhật đã hết hiệu lực. Bạn vẫn có thể giữ giấy phép và thậm chí tiếp tục chạy và sử dụng phần mềm của chúng tôi ở phiên bản hiện tại cho số lượng tài khoản khách hàng không giới hạn.

Quyền truy cập tải xuống từ trang web của chúng tôi, cập nhật phần mềm hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ bị hạn chế.

Còn các bản cập nhật bảo mật thì sao?

Các bản cập nhật liên quan đến bảo mật được cung cấp miễn phí cho tất cả các chủ sở hữu giấy phép. Những thứ này không yêu cầu đăng ký Hỗ trợ và Cập nhật đang hoạt động và có sẵn để tải xuống, cài đặt và chạy ngay cả khi đăng ký Hỗ trợ và Cập nhật của bạn hết hạn.

Xin lưu ý: Các quy tắc chính sách Hỗ trợ dài hạn được áp dụng và bạn chỉ có thể chạy các phiên bản tối đa và bao gồm cả phiên bản nhỏ mới nhất có sẵn tại thời điểm quyền truy cập Hỗ trợ và Cập nhật của bạn hết hạn.

Ưu đãi (trong bảo trì): khi thực hiện dịch vụ bảo trì thường xuyên, nhà đầu tư sẽ được ưu đãi:

  • Giảm giá dịch vụ khi có nhu cầu bổ sung module cho hệ thống website du lịch,
  • Được hỗ trợ và tư vấn miễn phí khi có nhu cầu mở rộng hệ thống,
  • Được ưu tiên tham dự miễn phí các khóa huấn luyện hàng năm (nếu có),
  • Được giảm phí dịch vụ đào tạo và huấn luyện sử dụng các phiên bản mới của hệ thống phần mềm Travel Master

Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

>> Xem thêm: Chính sách bảo hành, bảo trì

 

Update: 30/08/2022

- VietISO Support Team -