Công cụ và thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư, cải thiện khả năng bảo mật của bạn cũng như tạo ra các công cụ đơn giản cho phép bạn lựa chọn và kiểm soát.

Cam kết thông tin doanh nghiệp là việc làm cần thiết mà chúng tôi luôn thực hiện. Các thông tin hệ thống của doanh nghiệp khi sử dụng hệ thống của VietISO sẽ được bảo mật dựa trên cơ sở hệ thống bảo mật 2 lớp cũng như áp dụng các điều khoản khác trong vấn đề bảo mật.

Việc thành lập cam kết này nhằm đem lại sự an toàn hơn cho mỗi doanh nghiệp khi sử dụng hệ thống website du lịch, phần mềm TravelMaster và hệ thống lưu trữ dữ liệu website tự động trên hệ thống server hoặc điện toán đám mây của chúng tôi.

xem thêm Chính sách bảo mật của chúng tôi