chia sẻ:

Vòng đời của tên miền quốc tế

10/03/2011 08:45 | Thông tin công nghệ

Các giai đoạn trong vòng đời của tên miền. Bài viết này giúp quý vị hiểu được vòng đời của một tên miền quốc tế - qua đó sẽ có khái niệm rõ ràng hơn trong việc đăng ký, mua bán tên miền vàbảo vệ tên miền của mình.

1. Available

Giai đoạn này tên miền chưa được ai ĐĂNG KÝ. Bạn có thể đăng ký tên miền với điều kiện tên miền hợp lệ.

Tên miền hợp lệ phải có điều kiện gì?

- Chỉ có thể bao gồm chữ cái, chữ số hoặc dấu -
- Chiều dài tối đa của tên miền là 64 ký tự không bao gồm các ký tự đặc biệt sau: #, (), dấu phẩy (,), dấu (?), dấu chấm than (!), %, (*)

Ví dụ:
* abcxyz.com
* 38681888.com
* alo123.net
* call-me-123.net
* …

2.Registered

Giai đoạn này là tên miền đã được đăng ký, tên miền có thể được sử dụng làm tên website, e-mail, …
Giai đoạn này kéo dài từ 1 – 10 năm và dài hơn nếu tên miền được đăng ký gia hạn tiếp bởi chủ thể sở hữu tên miền.

3.Expired

Thời điểm hết hạn của tên miền. Thời điểm hết hạn của tên miền nhưng chưa được giả phóng sang trạng thái (Tự do - Available)

4.Auto-Renew

Giai đoạn này có thể hiểu là giai đoạn tên miền đã hết hạn, nhưng vẫn có thể cứu được tên miền.
Thường giai đoạn này DNS sẽ bị Registrar đổi nên website, email thường bị gián đoạn hoạt động. Mặc dù thông tin quản lý tên miền vẫn còn giữ nguyên.
Thời gian này là thời gian có thể gia hạn tên miền để tên miền quay lại giai đọan Registered
 
Tại sao 0 – 45 ngày?

Giai đoạn này có thể giảm từ 0 – 45 ngày, do ICANN quy định. Registrar có thể dựa vào đó để ấn định con ngày hiệu lực gia hạn cụ thể. Thường các Registrar ấn định thời gian giai đoạn này là 40 ngày.

5.Redemption

    * Giai đoạn này có thể coi tên miền đã chết, toàn bộ thông tin quản trị của tên miền đã bị xoá, mọi hoạt động dựa trên tên miền (web, mail, …) đều bị chấm dứt.
    * Tên miền có thể cứu bằng cách liên hệ trực tiếp đến Registrar để yêu cầu chuộc tên miền, chi phí phải trả = phí chuộc + phí gia hạn tên miền tối thiểu 1 năm
    * Chi phí phải trả = phí chuộc + phí gia hạn tên miền tối thiểu 1 năm
    * Giai đoạn này kéo dài 30 ngày.

Phí chuộc? Phí gia hạn?

    * Là phí trả cho Registrar để chuộc lại tên miền đã vào trạng thái Redemption
    * Tuỳ thuộc vào quy định của Registrar mà phí chuộc có thể là: 100, 120, 140, 175, 200$, …
    * Sau khi chuộc được tên miền, tên miền cần được gia hạn từ 1 – 10 năm để quay lại trạng thái Registered.

6.Pending Delete

   1. Giai đoạn này tên miền đã chết hoàn toàn, không có khả năng cứu.
   2. Thời gian kéo dài 5 ngày

7.Released (Available)

    * Tên miền trở về trạng thái ban đầu Available, chờ được đăng trở lại. Bắt đầu một vòng đời mới.
    * Tên miền có giá trị rất dễ bị mất vĩnh viễn
    * Tên miền có lượng truy cập nhiều thường được các bộ máy săn tên miền “quan tâm”.
    * Khi tên miền vừa Release mà chủ tên miền không kịp đăng ký lại thì sẽ bị bộ máy kia sẽ nhanh tay đăng ký trước.

Ghi chú: Bài viết này được sưu tầm trên internet, đang được viết lại bởi VIETISO TEAM SERVICE (bài sẽ được cập nhật thêm sau)