chia sẻ:

Thư viện javascript cho HTML5 Audio

13/09/2011 08:02 | Thông tin công nghệ

Bạn muốn khi di chuột qua một nút, hình ảnh trên website sẽ xuất hiện âm thanh? Điều mà trước đây chỉ có thể làm được với Flash nay bạn có thể làm với HTML5. Thậm chí là dễ dàng hơn với Buzz - một thư viện javascript nhỏ giúp bạn điều khiển thành phần audio trong HTML5 dễ hơn.

Cách sử dụng

Sử dụng buzz rất đơn giản

01// Khai báo đường dẫn tới file âm thanh
02// ví dụ bạn có file âm thanh là ntuts.ogg, ntuts.mp3 và ntuts.acc
03// đặt trong thư mục /sounds thì bạn khai báo như sau
04var mySound = new buzz.sound( "/sounds/ntuts", {
05    formats: [ "ogg", "mp3", "acc" ]
06});
07// Gọi âm thanh lên
08mySound.play()
09    .fadeIn()
10    .loop()
11    .bind( "timeupdate", function() {
12       var timer = buzz.toTimer( this.getTime() );
13       document.getElementById( "timer" ).innerHTML = timer;
14    });

Ví dụ đơn giản: để khi di chuột qua #splash sẽ play mySound, bạn làm như sau (ở ví dụ dưới mình sử dụng jQuery để chọn và đưa sự kiện mouseenter vào #splash

1$( '#splash' ).mouseenter( function() {
2   mySound.play();
3});