chia sẻ:

Tạo hệ thống dual boot của Windows 7 và Windows 8 (Phần 2)

15/03/2012 10:15 | Thông tin công nghệ

Tiếp theo

Tiếp theo, tải đoạn mã Install-WindowsImage.ps1 trực tiếp từ Microsoft hoặc tại MediaFire, sau đó copy vào ổ C hoặc bất kỳ thư mục nào khác trên ổ cứng:

Nhấn chuột phải vào file đó và chọn Properties, nhấn nút Unblock như hình dưới:

Và kết hợp file *.ISO của Windows 8 Consumer Preview được download tại đây, sau đó quay trở lạiPowerShell và gõ lệnh “CD C:\

Tiếp theo, gõ thêm lệnh như dưới đây:

.\Install-WindowsImage.ps1 –WIM D:\Sources\Install.wim –Apply –Index 1 –Destination I:\

Các bạn nên để ý và thay thế ký tự ổ đĩa với ký tự trong bài thử nghiệm này (đằng sau tham số –WIM). Sau đó nhấn Enter:

Ổ E ở đây là phân vùng VHD được tạo ở bước trên

Khi hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị thông báo như hình dưới:

Sau đó, mở Command Prompt và gõ lệnh bcdboot.exe I:\Windows (giả sử rằng I là ổ đĩa cài Windows 8):

Và khi khởi động hệ thống trong lần tiếp theo, Windows sẽ hiển thị màn hình lựa chọn hệ điều hành mới như hình dưới:

3. Chia sẻ dữ liệu:

Việc cuối cùng cần xử lý ở đây là thay đổi chế độ sử dụng và chia sẻ file giữa 2 hệ điều hành. Để khởi động trực tiếp vào quá trình cài đặt Windows 8, các bạn chuyển tới thư mục tài khoản theo đường dẫn:

C:\Users\[Tên tài khoản]

Nhấn chuột phải vào thư mục Contacts và chọn Properties từ Context Menu, chọn tab Location và nhấn nút Move:

Tiếp theo, chuyển tới thư mục Contacts trên phân vùng chứa Windows 7:

Nhấn OK, và hệ thống sẽ tự động chuyển dữ liệu giữa 2 vị trí đó. Các bạn chỉ cần thực hiện lại thao tác trên với những thư mục sau: Desktop, Downloads, Favorites, Links, My Documents, My Music, My Pictures và My Videos. Rât đơn giản và dễ dàng,

chúc các bạn thành công!