chia sẻ:

PageRank những điều còn chưa biết

28/02/2012 06:02 | Thông tin công nghệ

PR đơn thuần là một cách thức để Google đánh giá mức độ tin cậy và chất lượng của mỗi website trong danh mục của mình, dựa vào mức độ thường xuyên được truy cập vào trên Internet.

Một cách tiếp cận khác mang tính kỹ thuật hơn định nghĩa PR là một thuật toán phân tích các link liên kết.

Nhưng cơ chế này có hai biến thể của cơ chế này, gần đây người ta mới khám phá ra tính chất 2 mặt của PageRank; một mặt nó là hệ thống được Google sử dụng khai thác và phân tích chuyên biệt, còn được biết đến là PR thực (Real PR); mặt khác, còn có loại PR hiển thị trên thanh công cụ có giá trị từ 0 -10, còn gọi là Toolbar PR mà các webmaster hiện nay đang khai thác để kiểm định chính sự đánh giá của Google cho mỗi website nhất định.

Mặc dù hai dạng biến thể của PR hoạt động trên cơ sở số học, song PR thực được biểu diễn bằng số lượng các chỉ số thậm chí lên tới hàng triệu trong khi Toolbar PR chỉ có đến thang 10 là cao nhất.

Theo cơ chế của PR trên toolbar thông thường, tất cả các trang liệt kê được phân thành 11 hạng khác nhau, dựa trên giá trị ấn định của chúng.

Ví dụ, sử dụng 2 page, một với PR 2 và một là PR 4, sự khác biệt giữa chúng không chỉ đơn thuần là 2 theo cách nói của PR, mà còn lớn hơn rất nhiều.

Không may rằng ít ai biết đến làm cách nào mà Google tính được giá trị PR của một website hay đâu mới là giới hạn xác định điểm breaking point – điểm quyết định thứ hạng 11.

Mỗi thứ hạng Toolbar PageRank tăng lên theo hàm số mũ so với PR trước đó, như thế để được tăng hạng không hề dễ dàng. Nói theo cách khác, những gì cần đủ để giúp 1 website tăng từ PR2 lên PR 3 còn xa mới đủ để tiến từ PR3 lên PR4.

Dưới đây là một số bước hữu ích giúp bạn hiểu được cơ chế trên một cách dễ dàng hơn:

1. Google đánh giá các webpage chứ không phải là websites.

2. PR thực so với PR hiển thị trên thanh công cụ có thể hơn kém một chút, hoặc lệch hơn khá nhiều.

3. Trong quá trình xếp hạng, tất cả các backlink bắt nguồn từ một domainweb sẽ đem lại thứ hạng thấp khoảng PR1 mà thôi.

4. Mỗi webpage được xác định một giá trị PR nhỏ ban đầu thường được biết đến dưới dạng (1-d), trong đó d là một biến số được xác định bởi Google theo tên “damping factor – yếu tố triệt tiêu”, và mỗi page được đưa ra đều có giá trị ban đầu là 0.85. Nó thêm vào cho PR thực ban đầu của mỗi page 0.15 đơn vị giá trị.

5. Để tạo điều kiện cho một webpage tiến tới vị trí cao trong toolbar, ta phải không ngừng gia tăng số lượng link đến website.

6. PR trên toolbar thay đổi 3 tháng 1 lần. Trong khi đó PR thực không ngừng update, điều này lý giải tại sao trong danh mục kết quả tìm kiếm một số trang web nhất định lại được hiển thị ở vị trí cao hơn những trang có thứ hạng tốt hơn. Đây cũng là một điểm khác biệt nữa trong bản chất 2 mặt của PR.

7. PR thực cũng được lập trình để phân tích cấu trúc thiết kế link của một webpage.

Cách Google hoạt động: Sau khi thu thập được một số lượng tương đối các webpage trong danh mục của mình, Google sẽ xếp hạng các page theo mức độ tin cậy và danh tiếng của các trang đó- biểu thị bằng số link dẫn đến web đó. Tất nhiên những yếu tố nội tại của trang đó cũng được xét tới để đánh giá xếp hạng.

* Một trang web nhận thêm PR khi có các inbound link từ các trang khác
* Những link bắt nguồn từ những trang khác trong cùng 1 website, hoặc từ những domain hoàn toàn khác cũng nhận được thứ hạng tương tự với giá trị PR của các trang đó.
* Outbound link không phải làm mất giá trị PR của webpage. Mà thực tế, như đã đề cập ở một số bài viết trước, Google cũng khuyến khích bằng việc tăng thêm thứ hạng khi có nhiều link tới những trang có nội dung phù hợp, tin cậy.
* Để hiểu được đầy đủ về phương pháp PR, bạn cần nắm được khi nào thì một PR – ấn định cho một webpage khác - được phân chia bởi tổng số link trên trang chủ.
* Cuối cùng, nhờ có nhân tố triệt tiêu mà một link đến chỉ xác định 85% giá trị của nó mà thôi.