chia sẻ:

Microsoft chính thức đổi tên dịch vụ Microsoft Wallet thành Microsoft Pay

16/11/2017 03:26 | Thông tin công nghệ

Tạm thời, Microsoft Pay chỉ hỗ trợ trình duyệt web Edge và một số trang web nhất định.

Ban đầu được sử dụng làm tên cho người quản lý thẻ tín dụng trong Windows 98, Microsoft Wallet đã phát triển thành ứng dụng Wallet trong Windows Phone 8 và sau đó là Windows 10 Mobile.

Bây giờ, dịch vụ một lần nữa được đổi tên từ Microsoft Wallet thành Microsoft Pay.

Theo Aggiornamenti Lumia, Payment Request API được sử dụng cho Microsoft Pay đã được giới thiệu trong bản cập nhật Creators Update và có thể tiến hành thông qua trình duyệt Edge.

Việc đổi tên thương hiệu và dịch vụ yêu cầu máy người dùng phải cài đặt tối thiểu phiên bản Build 16299 hoặc version 1709 – được biết đến nhiều hơn với tên gọi Fall Creators Update. Ứng dụng mới hiện chỉ hỗ trợ trình duyệt Edge và các trang web tự nhiên hỗ trợ API Payment Request.

Hãy nhớ rằng với phiên bản tiền nhiệm, tính năng Tap to Pay bị giới hạn ở thị trường Mỹ (vào thời điểm viết bài này) nhưng thanh toán trực tuyến chỉ yêu cầu một Microsoft Account, Edge và website hỗ trợ Payment Request API .

 Theo Genk.vn