chia sẻ:

IAB Standard - Kích thước tiêu chuẩn của banner quảng cáo trực tuyến

12/03/2011 05:09 | Thông tin công nghệ

Nhằm tạo thuận lợi cho các Nhà quảng cáo và Website đăng quảng cáo. IAB (Cục quảng cáo tương tác) đã xây dựng bộ tiêu chuẩn về kích thước quảng cáo trực tuyến gồm:

1. Quảng cáo dạng hình chữ nhật và dạng cửa sổ
(Độ lớn file được khuyến nghị là 40k)


- Chữ nhật cỡ trung bình (Medium Rectangle) : 300 X 250
- Cửa sổ vuông (Square Pop-Up) : 250 X 250
- Chữ nhật dọc (Vertical Rectangle) : 240 X 400
- Chữ nhật lớn (Large Rectangle) : 336 X 280
- Chữ nhật (Rectangle) : 180 X 150
- Cửa sổ phía dưới (Pop-Under) : 720 X 300
- Chữ nhật 3:1 (3:1 Rectangle) : 300 X 100

2. Quảng cáo dạng biểu ngữ (banner) và nút bấm (button)
(Trong ngoặc là độ lớn của file theo khuyến nghị)

- Biểu ngữ đầy đủ (Full Banner) : 468 X 60 (40k)
- Nửa biểu ngữ ((Half Banner) : 234 X 60 (30k)
- Thanh bar nhỏ (Micro bar) : 88 X 31 (10k)
- Nút bấm 1 (Button 1) : 120 X 90 (20k)
- Nút bấm 2 (Button 2) : 120 X 60 (20k)
- Biểu ngữ dọc (Vertical Banner) : 120 X 240 (30k)
- Nút bấm vuông (Square Button) : 125 X 125 (30k)
- Bảng (Leaderboard) : 728 X 90 (40k)

3. Dạng quảng cáo chạy dọc (Skyscraper)
(Độ lớn file được khuyến nghị là 40k)

- Cột dọc rộng (Wide Skyscraper) : 160 X 600
- Cột dọc (Skyscraper) : 120 x 600
- Quảng cáo nửa trang (Half Page Ad) : 300 x 600

Đơn vị được tính theo Pixel, thời gian chuyển động (Animation Length) theo khuyến nghị là 15 giây.