chia sẻ:

Google ra mắt công cụ Reach Planner hoạch định cho video campaign

12/04/2018 03:33 | Thông tin công nghệ

Công cụ Reach Planner đề xuất kết hợp định dạng quảng cáo và dự đoán lượt tiếp cận dựa vào mục tiêu chiến dịch và ngân sách.

Google vừa cho ra mắt Reach Planner, một công cụ mới giúp lập kế hoạch cho các chiến dịch video.

Hiện tại Reach Planner trong AdWords đang ở giai đoạn beta. Nó được thiết kế để giúp các nhà hoạch định truyền thông và nhà quảng cáo dự đoán mức độ tiếp cận và tần suất của các chiến dịch video trên YouTube và các đối tác video trên Google Display Network.

Reach Planner cung cấp dữ liệu đặc biệt về khả năng tiếp cận cho tất cả thiết bị, khách hàng nòng cốt và định dạng video ở hơn 50 quốc gia.

Công cụ này cũng bao gồm các đề xuất kết hợp sản phẩm nhằm chỉ ra các định dạng quảng cáo YouTube nào sẽ làm việc tốt nhất dựa trên thông tin mục tiêu tiếp thị, ngân sách và sở thích quảng cáo hoặc tài sản sẵn có.

Nguồn: Advertising Vietnam