chia sẻ:

Facebook giới thiệu công cụ kiểm tra A/B

09/04/2018 03:39 | Thông tin công nghệ

5 tháng sau khi Google giới thiệu các biến thể quảng cáo (ad variation) trong AdWords, Facebook đã giới thiệu khả năng tách thử nghiệm như một phương tiện để so sánh các lựa chọn quảng cáo, call to action và định dạng quảng cáo.

Nhà quảng cáo và agency có quyền truy cập vào quy trình Ads Manager Guided Creation có thể truy cập thử nghiệm và tìm hiểu về quảng cáo và phân khúc phù hợp nhất với đối tượng mục tiêu.

Các công cụ được cung cấp bởi Google và Facebook cho phép các nhà quảng cáo và agency kiểm tra các giả định khác nhau về hiệu suất quảng cáo và các trigger ảnh hưởng đến sự tương tác và hành động.

Trong khi Facebook đang ngăn chặn những hành động kêu gọi tương tác của các page , quảng cáo thử nghiệm chia tách có thể được tối ưu hóa cho sự tương tác cũng như số lần thích và phản hồi sự kiện, bao gồm cài đặt ứng dụng, lượt reach, lượt xem video, lưu lượng truy cập, tạo khách hàng tiềm năng và bán hàng.

Công cụ sẽ tự động thông báo cho nhà quảng cáo và agency về quảng cáo thực hiện mục tiêu tốt nhất với chi phí thấp nhất, được theo dõi qua một điểm ảnh trên Facebook.

Nguồn: Campaign Asia