chia sẻ:

Bảo vệ mật khẩu trong Firefox với Master password

14/03/2012 08:05 | Thông tin công nghệ

 Nếu bạn thường xuyên dùng trình duyệt Mozilla Firefox để duyệt web và bạn lại sử    dụng chung một máy tính với người khác. Bạn không muốn người dùng khác nhòm ngó xung quanh tài khoản e-mail, hay bất cứ tài khoản nào có mật khẩu của bạn. Vậy làm thế nào để bảo vệ mật khẩu của bạn trong Firefox.

 

Bạn thực hiện như sau :

Bảo vệ mật khẩu trong Firefox với Master password, Công nghệ thông tin, Master password, password, bao ve mat khau, trinh duyet Firefox, tai khoan email, thay doi mat khau, phan mem bao ve mat khau, phan mem bao ve mat khau tot nhat, pham mem bao ve mat khau tot, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Nháy chuột chọn Tools >> Option, sau đó chọn tab Security. Bây giờ, bạn hãy đánh dấu check vào mục Use a master Password.

Bảo vệ mật khẩu trong Firefox với Master password, Công nghệ thông tin, Master password, password, bao ve mat khau, trinh duyet Firefox, tai khoan email, thay doi mat khau, phan mem bao ve mat khau, phan mem bao ve mat khau tot nhat, pham mem bao ve mat khau tot, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Bây giờ, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu chủ của bạn hai lần. Hãy suy nghĩ trước khi bạn xác nhận, bởi vì bạn không thể lấy lại được mật khẩu của bạn nếu bạn quên nó.

Bảo vệ mật khẩu trong Firefox với Master password, Công nghệ thông tin, Master password, password, bao ve mat khau, trinh duyet Firefox, tai khoan email, thay doi mat khau, phan mem bao ve mat khau, phan mem bao ve mat khau tot nhat, pham mem bao ve mat khau tot, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Nháy chọn OK một lần nữa và bạn đã hoàn tất. Bây giờ, mỗi khi bạn sử dụng trình duyệt Firefox để truy cập một trang web có sử dụng mật khẩu tới tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu Master password. Firefox sẽ chỉ hỏi một lần cho mỗi phiên làm việc cho dù bạn đóng trình duyệt sau mỗi lần sử dụng.

Bảo vệ mật khẩu trong Firefox với Master password, Công nghệ thông tin, Master password, password, bao ve mat khau, trinh duyet Firefox, tai khoan email, thay doi mat khau, phan mem bao ve mat khau, phan mem bao ve mat khau tot nhat, pham mem bao ve mat khau tot, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu Use a master password, chỉ cần làm theo các bước tương tự Tools >> Option >> Security, sau đó nhấp vào Change Master Password.

Nhập mật khẩu cũ Current password, nhập mật khẩu mới vào ô Enter new password, nhập lại một lần nữa vào ô Re-enter password.

Bảo vệ mật khẩu trong Firefox với Master password, Công nghệ thông tin, Master password, password, bao ve mat khau, trinh duyet Firefox, tai khoan email, thay doi mat khau, phan mem bao ve mat khau, phan mem bao ve mat khau tot nhat, pham mem bao ve mat khau tot, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Nếu bạn đang sử dụng Firefox để lưu các mật khẩu trang web của bạn, tôi khuyên bạn nên tạo một mật khẩu Master.