chia sẻ:

Tối ưu hóa tìm kiếm (Search Engine Optimize)

19/04/2010 02:43 | Quảng bá website - SEO

Quảng bá website của bạn đến nhiều bộ máy tìm kiếm , khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ, sản phẩm mà doanh nghiệp bạn cung cấp sẽ tìm thấy website của bạn tại các bộ máy tìm kiếm đó (Google, Yahoo, MSN...)

Website của bạn sẽ trở thành một "Sale Staff" thầm lặng, khi khách hàng tìm kiếm nhà cung cấp trên Google, Yahoo, MSN sẽ thấy website của bạn, lúc này website của bạn sẽ mang lại khách hàng này cho bạn (đòi hỏi website của bạn hội đủ nhiều yếu tố). Đến lúc này doanh nghiệp của bạn đã thành công trong việc Quảng Bá website của mình.

Với những từ khóa liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo vị trí website bạn sẽ nằm trong Top 10 kết quả của Google, Yahoo và MSN.

Chi phí cho việc tối ưu hóa website của bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

  • Nghành nghề bạn đang kinh doanh.
  • Sản phẩm bạn đang kinh doanh.
  • Từ ngữ liên quan đến nghành nghề sản phẩm của bạn.
  • Các đối thủ cạnh tranh với doanh nghiệp của bạn (qua website).