chia sẻ:

Các nhân tố cho các bộ máy tìm kiếm xác định tính hỗn loạn trong website của bạn

31/10/2010 05:39 | Quảng bá website - SEO

Bằng sáng chế của Yahoo cung cấp danh sách của 51 nhân tố trong trang Web cho phép phân tích để định ra tính “hỗn loạn” của một trang Web :

 

 1. Tổng số liên kết
 2. Tổng số từ
 3. Tổng số hình ảnh (không phải hình ảnh quảng cáo)
 4. Vùng hình ảnh hiện thị trên màn hình (không phải hình ảnh quảng cáo)
 5. Kích cỡ trang
 6. Diện tích trang (tổng)
 7. Chiều dài trang
 8. Tổng số bảng
 9. Số bảng cột tối đa (của từng bảng)
 10. Số bảng dòng tối đa (của từng bảng)
 11. Tổng số cột
 12. Tổng số dòng
 13. Tổng số ô
 14. Trung bình khoảng cách ngoài (từng bảng)
 15. Trung bình khoảng cách trong (từng bảng)
 16. Kích cỡ phần quan sát được trên màn hình
 17. Vùng quan sát được trên màn hình
 18. Vị trí trung tâm của trọng tâm so với giữa trang
 19. Tổng số kích cỡ font dùng cho liên kết
 20. Tổng số kích cỡ font dùng cho tiêu đề
 21. Tổng số kích cỡ font dùng cho phần văn bản
 22. Tổng số kích cỡ font
 23. Dàn trang đẹp
 24. Tổng số mã màu (trừ quảng cáo)
 25. Căn lề các thành phần của trang
 26. Đọ sáng của trang
 27. Chiều ngang cố định và tương đối của trang
 28. Trọng lượng trang (thời gian tải trang)
 29. Tổng số quảng cáo
 30. Diện tích tổng của các quảng cáo
 31. Diện tích của từng quảng cáo đơn
 32. Diện tích của quảng cáo kích thước lớn nhất trước tầm quan sát
 33. Diện tích quảng cáo lớn nhất
 34. Tông diện tích các quảng cáo lớn nhất nằm trên tầm quan sát trang
 35. Khoảng cách từ quảng cáo tới nội dung trang
 36. Tổng số quảng cáo bên ngoài nằm trên tầm nhìn của trang
 37. Tổng số quảng cáo bên ngoài nằm dưới tầm nhìn của trang
 38. Tổng số quảng cáo bên ngoài
 39. Tổng số quảng cáo bên trong nằm trên tầm nhìn của trang
 40. Tổng số quảng cáo bên trong nằm dưới tầm nhìn của trang
 41. Tổng số quảng cáo bên trong
 42. Tổng số liên kết quảng cáo tài trợ nằm trên tầm quan sát
 43. Tổng số liên kết quảng cáo tài trợ nằm dưới tầm quan sát
 44. Tổng số liên kết quảng cáo tài trợ
 45. Tổng số hình ảnh quảng cáo nằm trên tầm quan sát
 46. Tổng số hình ảnh quảng cáo nằm dưới tầm quan sát
 47. Tổng số hình ảnh quảng cáo
 48. Tổng số quảng cáo dạng chữ nằm trên tầm quan sát
 49. Tổng số quảng cáo dạng chữ nằm dưới tầm quan sát
 50. Tổng số quảng cáo dạng chữ
 51. Vị trí quảng cáo trên trang

Theo bằng sáng chế này thì Yahoo sẽ tính đến sự có mặt của các hình động và các ảnh flash quảng cáo cũng như độ sáng trung bình của các quảng cáo này.

Tối ưu trang Web của bạn

Một trang Web với tính khả dụng cao sẽ cải thiện đáng kể tỉ lệ khoán chuyển trên trang. Nếu trang Web của bạn có rất nhiều khách ghé thăm nhưng lại chỉ bán được rất ít hay rất ít tác vụ mong muốn được thực thi thì bạn chắc chắn là trang Web đó rất “hỗn loạn” và bạn phải cải thiện tính khả dụng trang Web đó.

Google cũng đã có một bằng sáng chế tương tự với cái tên “phát hiện và loại bỏ các tài liệu gây phiền hà”. Qua đó, các trang Web được thiết kế tốt sẽ được đánh giá cao hơn và đương nhiên là có thứ hạng cao hơn.

Bởi vậy mã nguồn HTML trang web của bạn phải gây được ấn tượng tốt cho các công cụ tìm kiếm. Nếu chúng không thấy nội dung hợp lý thì những trang này không thể có thứ hạng cao trên các máy tìm kiếm.