chia sẻ:

Ứng dụng bảng chiết tính giá tour trong sản phẩm

09/08/2014 06:11 | Kiến thức TravelMaster

Là chức năng nhằm xây dựng lên hệ thống giá tự động phục vụ cho các phần hệ điều hành và các đồi mối dịch vụ khác, trợ giúp người điều hành giảm bớt thời gian xây dựng giá tour tại mỗi thời điểm khác nhau trong năm tài chính.`

Với chức năng đột phá trong cách thể hiện, trợ giúp người điều hành tour (xây dựng dịch vụ trong mỗi tour) một cách dễ dàng hơn. Hệ thống có kết nối dữ liệu của các nhà cung cấp bao gồm các thuật toán kép xử lý cùng lúc nhiều phép tính cho phép người xây dựng chương trình tour lập tức có ngay tổng chi phí giá cho mỗi tour đã chiết tính.

Đối với chức năng này không áp dụng cho tính năng bảng giá trong website du lịch mà sẽ sử dụng tích hợp đồng bộ (synchronize) kết nối điểm cuối của website và đầu vào của phần mềm.