chia sẻ:

Chiến dịch truyền thông

14/08/2014 10:54 | Kiến thức TravelMaster

Để tiến hành một chiến dịch truyền thông đòi hỏi người quản lí chiến dịch phải am hiểu các vấn đề liên quan đến sản phẩm cho đến các kênh truyền thông mà doanh nghiệp áp dụng.

Với phân hệ quản lí chiến dịch truyền thông trong hệ thống Travel Master, trợ giúp cho doanh nghiệp thêm các nghiệp vụ quản trị tốt hơn chiến dịch mà doanh nghiệp tiến hành. Hệ thống bao gồm các phần hệ lọc quản lý các phương thức:

Gọi điện thoại

thực hiện chào dịch vụ, giới thiệu sản phẩm bằng cách gọi điện thoại cho khách hàng tiềm năng hay khách hàng cũ của doanh nghiệp cũng là giải pháp tốt, tuy nhiên lưu ý giải pháp này có thể gây khó chịu đối với những khách hàng họ không hề quan tâm đến dịch vụ mà công ty bạn đang cung cấp mà bạn muốn bán cho họ

Tổ chức hội thảo - tập huấn

Thực hiện chào sản phẩm, giới thiệu sản phẩm thông qua lớp đào tạo tập huấn tập trung, đưa vào các mô hình đào tạo khác một cách xen kẽ có hệ thống sẽ là phương thức tiếp cận bán, nhất là đưa sản phẩm vào các trường nghiệp vụ (ví dụ sản phẩm là phần mềm kế toán thì đưa vào các trường có khoa kế toán mạnh..v.v)

Quảng cáo truyền hình, đài phát thanh và các phương tiện truyền thông khác

Quảng bá thương hiệu thông qua các chương trình quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, chúng ta nên đánh giá phương thức này tùy thuộc vào sản phẩm doanh nghiệp bán để có thể đầu tư hay không đầu tư vào marketing theo phương thức này hay không.

Gửi Email: Thực hiện chào hàng, giới thiệu sản phẩm bằng cách gửi Email cho khách hàng

Tổ chức sự kiện: Tổ chức các chương trình sự kiện nhằm quảng bá sản phẩm hoặc thương hiệu của công ty

Gửi thư chào hàng: Thực hiện chào hàng, giới thiệu sản phẩm bằng cách gửi thư cho khách hàng qua đường bưu điện