chia sẻ:

Giá cố định trong cách tính giá tour du lịch

09/08/2014 06:20 | Kiến thức TravelMaster

Đây là một định nghĩa mà hầu hết các điều hành tour du lịch đều có thể hiểu và áp dụng thường xuyên trong các tour mà mình tính cũng như lên giá chi phí

Để định nghĩa được trong phần mềm TravelMaster, hệ thống đã tích hợp các phép toán kép nhằm tính toán sẵn trợ giúp người điều hành không bị sai lệch giá khi áp dụng trong hệ thống

Giá cố định là giá không biến đổi cho dù số lượng dịch vụ cung cấp trên một số lượng khách hàng nào đó không đổi, ví dụ trong tour du lịch hay có các loại giá cố định như:

Thuê xe theo chuyến - tuyến, hướng dẫn viên..v..v.