• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

TravelNews (Blog's Travel)

Nội dung thông tin được doanh nghiệp du lịch muốn giới thiệu, thêm các thông tin tới du khách khi truy cập trang, ngoài ra cũng góp phần tăng nội dung index

Đặc điểm của Travel News hay Travel Blog 


Travel News hay Travel Blog là tập hợp những bài viết, thông tin liên quan đến du lịch, bao gồm những nội dung như travel tips, trải nghiệm, những điểm đến, đặc sản vùng miền, du lịch trong và ngoài nước. Các công ty du lịch có thể gắn blog vào trang chủ để thu hút, thăm dò và phản hồi ý kiến của khách hàng cũng như các nhà đầu tư.

Thông thường một blog hay news du lịch sẽ được thiết kế dựa trên cách tổ chức như sau: 

- Những tin mới nhất sẽ nằm trên cùng, để người xem blog dễ theo dõi và cập nhật thông tin. 

- Mỗi “post” (bản tin) sẽ gồm có ba thuộc tính chính: tiêu đề (Tiltle) giống như tựa của mỗi bài báo, cho biết chung về nội dung bản tin, thời điểm gởi bài (Date/Time) cho biết ngày giờ bản tin được gửi hay cập nhật thông tin, và dĩ nhiên không thể thiếu phần nội dung bản tin (Main) nói lên thông tin muốn gửi đến mọi người.

 

Các tính năng của Travel News hay Travel Blog


- Nội dung được trình bày theo một trình từ thời gian

- Nội dung thường xuyên được cập nhật

- Người xem có khác năng viết bài phản hồi (comment)

Các tác giả có thể tương tác thông qua các dạng backlink

- Nội dung được phân phối thông qua định dạng RSS (các diễn đàn cũng phân phối thông tin thông qua RSS nhưng vẫn không phải là blog).