• Đăng ký

No Branding

No Branding (không gắn thương hiệu của VietISO trên sản phẩm)
1.850.000

VND₫

ONE-TIME

Chính sách No Branding của VietISO

Bản quyền đang ngày trở nên quan trọng đối với sự sống còn của mỗi một công ty. Điều đó thể hiện thương hiệu cho công ty và các công ty thường gắn thương hiệu của mình vào mỗi sản phẩm mà họ làm ra. 

Đối với mỗi sản phẩm thiết kế website du lịch của VietISO, chúng tôi có gắn thương hiệu ở footer của webstie để thể hiện quyền tác giả đối với sản phẩm. Nếu các đơn vị đối tác không muốn đặt thương hiệu của VietISO tại footer vui lòng trả một khoản phí quyền tác giả cho VietISO.

Mọi chi tiết về chính sách quyền tác giả của VietISO vui lòng xem chi tiết tại đây.