• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Smart Destination

Tour, Hotel: Hiển thị tour, khách sạn theo destination khi vào các vùng Destination

Các đặc điểm nổi bật trong chức năng Smart Destination :

Khi triển khai hệ thống localguide, việc hiển thị các dịch vụ mà công ty có sẽ trợ giúp cho khách hàng nắm bắt, thống nhất được nội dung mà họ có thể nhận được tại mỗi điểm đến mà họ đến trên website của nhà đầu tư. Ngoài ra hệ thống sẽ tích hợp thêm các tiện ích AddOn cho tour và khách sạn theo dạng Exten dữ liệu điểm đến. 

- Chức năng quản lý theo vùng, miền trong mỗi quốc gia

- Hệ thống tự động lấy thông tin các vùng " ăn theo" Destination như: tour, hotel, blog.

- Thông tin được quản lý chi tiết nhưng đơn giản

- Tối ưu hóa thao tác người dùng.