• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

My Reservation

Cho phép traveler login, modify booking, tạo booking mới với hệ thống website, cập nhật Profile cá nhân

Các tính năng chính của My Reservation

Tích hợp cùng với hệ thống Customer Log in, hệ thống my reservation lưu lại thông tin đặt dịch vụ của khách hàng trên website.  

- Lưu lại thông tin booking dịch vụ

- Tạo booking mới

- Thay đổi thông tin booking 

- Hủy hoặc booking lại dịch vụ đã chọn