• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Customer Login

Khách hàng có thể tự quản lý booking, review, hình ảnh, thông tin cá nhân của họ trên hệ thống. Biết lịch sử sử dụng dịch vụ và nhiều tính năng khác.
3.200.000

VND₫

ONE-TIME

Hệ thống tích hợp Customer Login

- Sử dụng chức năng đăng ký/đăng nhập qua Facebook, Google+

- Đăng ký tài khoản theo email

- Đồng bộ, báo cáo tình trạng login với Admin và Customer Login tức thì

- Khách hàng tự quản lý booking, profile, thông tin đăng nhập

- Tự quản lý Review, các đóng góp ý kiến vào site cũng như quản lý history giao dịch với website du lịch của bạn

- Quản lý Wishlist và nhiều chức năng khác.