• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Price Group

Áp dụng cơ chế tính giá theo hẹ thống định nghĩa nhóm, giúp doanh nghiệp định nghĩa các khoảng khách theo nhu cầu một cách dễ dàng, thay vì giá được setup theo dạn
1.500.000

VND₫

ONE-TIME

Ngoài hệ thống giá tour sẽ được phân chia ra làm 2 phần gồm bảng giá cơ bản (Price table) tính theo đầu người bao gồm: trẻ em, trẻ nhỏ, người lớn và bảng giá theo ngày khởi hành (Departure date) được tích hợp sẵn trong các website, thì còn được chia thành bảng giá theo nhóm người (Group Rate). 


Group Rate là bảng giá được áp dụng cho các ngày, các khoảng thời gian mà không áp dụng giá theo ngày khời hành. Bảng giá sẽ được tính chi tiết theo từng nhóm đối tượng khách hàng như: người lớn (nhóm 1 người, nhóm 2-3 người, nhóm 4-6 người, nhóm 7-10 người,.... ), trẻ em, trẻ nhỏ cũng được chia như vậy/loại hình du lịch (standard, superior, dueluxe, luxury). Ngoài ra, giá cũng sẽ được tính theo sẽ còn có ô điền giá quảng cáo để thể hiện tour khuyến mãi. 

Một tính năng khác được tích hợp trong Group Rate chính là ô single supplement, tiền thu thêm phòng đơn - số tiền bổ sung tính thêm vào giá phòng tiêu chuẩn công bố mà khách sạn thu thêm của một khách muốn sử dụng một phòng một mình (giá phòng tiêu chuẩn công bố dựa trên cơ sở hai người một phòng). 

Lưu ý: Group rate là dịch vụ được thêm vào phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng, dịch vụ này được khuyên nên dùng