• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

BookingEngine Plus

Sử dụng phương thức login (phần 4), tích hợp riêng biệt hệ thống booking có quản lý và tích hợp SSL Hệ thống backend, báo cáo tự động cho Enduser dịch vụ đã đặt Tích hợp cơ chế giỏ hàng, đặt nhiều dịch vụ, tour, thanh toán cùng 1 lần

Các tính năng chính của BookingEngine Plus

1. Hệ thống quản lí dịch vụ trên mỗi user người dùng

2. Trạng thái dịch vụ do chính người đi du lịch quản lí và quyết định các dịch vụ mua của mình

3. Quản lí log giao dịch giữa người đi du lịch với hệ thống

4. Quản lí chương trình tour du lịch theo nghiệp vụ

5. Quản lí rủi ro trong việc thay đổi hệ thống nhân sự đột ngột

6. Hệ thống blog, tương trợ cho sự trải nghiệm đối với người dùng

7. Báo cáo giao dịch trong các thời điểm, xuất file excel danh sách booking cho mỗi dịch vụ tích hợp trên website

8. Quản lí ngày khởi hành, số chỗ đặt, số chỗ còn trống trên toàn hệ thống.

9. Tích hợp module quản lý người dùng

10. Tích hợp cổng thanh toán Onepay, Paypal