• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

TravelAgent

Hệ thống nghiệp vụ dành riêng cho việc quản lý các TA một cách dễ dàng và thuận tiện với nội dung chi tiết và đa dạng.

Các đặc điểm chính của Module Travel Agent

- Hệ thống dành riêng cho TA khi sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp

- Hệ thống cho phép TA biết nội dung chương trình du lịch, giá tour và các dịch vụ đi kèm, tự lựa chọn các dịch vụ có giá hợp lí cho khách hàng của mình mà doanh nghiệp muốn bán.

- Quản lý booking của các Agent, Tổng giá trị booking đã đặt tại mỗi thời điểm, quản lý commision/mỗi agent, áp dụng %/ mỗi agent một cách tùy biến.