• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Hệ thống Form

Tích hợp các hệ thống form đặt tour, phiếu chi, phiếu thu phục vụ các công việc hàng ngày của văn phòng tour hoặc công ty

Tính năng của hệ thống Form: 

- Xây dựng và quản lý khách hàng

- Bộ công cụ tích hợp tự động nhập danh sách email từ form 

- Tích hợp tự động thêm, loại bớt khách hàng

- Khách hàng tự đăng ký thông tin cá nhân

- Dễ dàng thay đổi địa chỉ gửi đi (From) và đặc biệt là cả địa chỉ trả lời thư (Reply to)