• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Documents

Viết document hướng dẫn sử dụng hệ thống theo yêu cầu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của VietISO thường bao gồm các phần sau:

 

- Trang chủ: Giới thiệu chung về phần mềm và các categories

- Trang tổng quan bao gồm 4 bài viết nhỏ: 

+ Hướng dẫn đặt mua

+ Hướng dẫn sử dụng

+ Yêu cầu cài đặt

+ Quản trị

- Chức năng hệ thống sẽ bao gồm các phân mục chính có trong website như Tours, Hotels, Cruise, Destinations, Blog,...

- Trợ giúp thường bao gồm những bài viết hướng dẫn khi khách hàng gặp khó khăn trong việc quản lý website.

- Thuật ngữ bao gồm 2 bài viết nhỏ: 

+ Các khái niệm: định nghĩa trong hệ thống hay trong ngành du lịch

+ Từ viết tắt trong hệ thống hay trong ngành du lịch như B2B, B2C,..