Một số tính năng nổi bật:

- Tính năng quản lý chiết tính giá tour

- Tính năng quản lý thu, chi, quyết toán tour

- Quản lý, điều hành tour, order các dịch vụ

- Xuất báo cáo ra file excel theo từng chương trình tour cụ thể. 

 

ChangeLog

Phiên bản cập nhật ngày 13/2/2017

- Thêm chức năng insert Suplier thông qua excel, tiện dụng cho doanh nghiệp mới tham gia sử dụng

- Thay đổi quy trình thêm FactSheet trong hệ thống nhà cung cấp

- Thay đổi quy trình tạo nhanh trong hệ thống người dùng

- Cộng giá AddOn hoàn tất

- Cộng OP trong mod_SIC hoàn tất

Bạn có ý tưởng gì cho dự án tương lai của bạn?

Gửi yêu cầu