chia sẻ:

TravelMaster cập nhật phiên bản 1.9.2

04.10.2016 | Quản trị

Bộ phận phát triển TravelMaster của VietISO vui mừng thông báo phát hành phiên bản TravelMaster 1.9.2. Bản cập nhật này chứa các bản fix lỗi và cập nhật cho dòng phiên bản V1.x.x của TravelMaster.

TravelMaster cập nhật phiên bản 1.9.2

Các điểm đáng chú ý trong phiên bản V1.9.2

1. Thêm booking mới

2. Cập nhật lại hàm upload cho khu vực Cấu hình chung, Nhà cung cấp

3. In phiếu đặt dịch vụ

4. Thêm chức năng tính VAT

5. In invoice, chương trình tour

6. Thiết lập, giảm thao tác khu vực điều hành sau Sales

7. Thêm chức năng đặt dịch vụ với nhà cung cấp, tự động sent mail

8. Đồng bộ tình trạng dịch vụ sau khi đưa vào điều hành cho các trạng thái

Thanh toán: Đã thanh toán, đã tạm ứng, chưa thanh toán

Trạng thái dịch vụ: Đã đặt, chưa đặt, thay đổi, hủy, Chờ phản hồi

Trạng thái sử dụng (use): đã sử dụng, chưa sử dụng, không sử dụng (no show), hủy (cancel)

Trạng thái công việc: Hoàn thành, tạm dừng, chưa thực hiện, đang thực hiện

9. Hoàn thiện, sắp xếp giao tiếp người dùng trong hệ thống điều hành.

10. Hoàn thiện hệ thống Phiếu thu, chi, bổ sung tiền tệ, loại thanh toán.v.v.

11. Nâng cấp hệ thống Chiết tính tour trong Tour Sản Phẩm và trong Sales

12. Đồng bộ hệ thống tiền tệ cho các giai đoạn sử dụng, tránh nhầm lẫn về Tỷ giá

Chúng tôi sẽ liên tục update hệ thống TravelMaster với mục tiêu hỗ trợ người sử dụng tốt nhất trong nghiệp vụ quản lý tour du lịch. Tham khảo hướng dẫn sử dụng TravelMaster tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào chưa được giải đáp, vui lòng mở một ticket hỗ trợ tại đây.

Cập nhật bởi TravelMaster Tech Dev