chia sẻ:

Module Quản lý nhà cung cấp

07.05.2015 | Quản trị

Đối với các doanh nghiệp, thông tin về  khách hàng, đối tác hay các nhà cung cấp luôn được đặt lên hàng đầu. Hơn thế nữa, đối với các công ty du lịch thì khối lượng dữ liệu là vô cùng lớn và vô cùng quan trọng.  

Vậy nên việc vừa lưu trữ được danh sách lại vừa đánh giá được tầm quan trọng của từng khách hàng, đối tác hay các nhà cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp quản lý dễ dàng, tiết kiệm thời gian… đây cũng là những lợi thế cạnh tranh giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả kinh tế cao.

Module Quản lý nhà cung cấp

Hệ thống Nhà cung cấp được phân loại theo dịch vụ cung cấp. Để quản lý các loại dịch vụ này, bạn truy cập Menu Danh mục -> Dịch vụ -> Loại dịch vụ.

Hệ thống tìm kiếm nhanh cho phép bạn tìm kiếm thông tin nhà cung cấp theo bất kỳ tiêu chí nào. Chẳng hạn như: tỉnh thành phố, tên doanh nghiệp, email, số điện thoại,..v..v..., thậm chí là cả tên giám đốc, người đại diện doanh nghiệp. Điều này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết cho quản trị viên khi phải tìm kiếm một nhà cung cấp bất kỳ để tiến hành các thao tác mong muốn.

Để truy cập hệ thống quản lý nhà cung cấp, bạn có thể sử dụng chức năng truy cập nhanh, hoặc sử dụng theo Menu Nhà cung cấp.

Các thao tác cơ bản đối với nhà cung cấp:

 • Thêm
 • Sửa
 • Xóa
 • Nhân bản
 • Xuất dữ liệu ra Excel để lưu trữ hoặc gửi cho khách hàng, đối tác có nhu cầu

Khách sạn

Khách sạn là loại hình nhà cung cấp phổ biến và đặc biệt áp dụng cho các doanh nghiệp lữ hành. Cấu trúc dữ liệu của loại hình này cũng khác biệt so với các loại hình nhà cung cấp còn lại.

Các thông số dữ liệu của một nhà cung cấp khách sạn:

 • Mã khách sạn
 • Tên khách sạn
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Fax
 • Email
 • Website
 • Số sao
 • Loại hình khách sạn
 • Tổng số phòng 

Đối với mỗi khách sạn, bạn có thể cấu hình các thông số về độ tuổi cho trẻ em, hay độ tuổi có thể áp dụng tính phí đối với một số dịch vụ khác nhau.

Các thông tin phục vụ cho việc mô tả và thiết lập thuộc tính khách sạn:

 • Mô tả khách sạn
 • Thông tin vị trí
 • Thông tin phòng
 • Thông tin về địa phương xung quanh khách sạn
 • Thông tin về Spa
 • Thông tin về Golf
 • Thông tin về nhà hàng
 • Ghi chú

Đặc biệt, đối với mỗi khách sạn, bạn có thể quản lý Tiện ích phòng(Hotel Room Facilities). Để quản lý loại danh mục này, bạn truy cập menu Danh mục -> Dịch vụ -> Khách sạn -> Hotel Facility. Tick chọn các tiện ích mà khách sạn đang thao tác được cung cấp.

Loại phòng

Là danh sách các loại phòng có trong khách sạn. Ví dụ: Deluxe. Sgl/Dbl/twn,  Superior. Sgl/Dbl/Twn, Traveller Suite. Sgl/Dbl/Twn..v...v.. Mỗi loại phòng được thiết lập có 02 loại giá:

 • Giá công bố
 • Giá áp dụng cho từng loại khách khác nhau. Ví dụ: Giá phòng cho khách MICE, khách VIP, khách ROH...v...v... 

Bảng giá phòng

Hệ thống bảng giá áp dụng đối với phòng khách sạn của TravelMaster cực kỳ tiện ích và linh động, được nghiên cứu và áp dụng phù hợp với tất cả các loại hình khách sạn khác nhau trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Hệ thống giá được phân bố và ràng buộc theo các tiêu chí sau:

 • Loại phòng
 • Kiểu phòng. Ví dụ Single/Double/Twin
 • Thời gian áp dụng(mùa áp dung). Ví dụ: cao điểm, thấp điểm, mùa đông, mùa hè.
 • Giá mua vào: FIT, GIT, ROH, Extra Bed

Ngoài ra, mỗi khách sạn còn có hệ thống Menu Công việc, Lịch hẹn, Ghi chú để đáp ứng các yêu cầu tương ứng trong việc quả lý, điều hành cũng như lưu trữ thông tin liên quan đến khách sạn đang thao tác. Điều này giúp cho việc ghi nhớ, lưu trữ lịch sử giao dịch cũng như vận hành hệ thống được tốt hơn, tìm kiếm nhanh chóng hơn.

Hướng dẫn viên

Hệ thống nhà cung cấp Hướng dẫn viên cho phép quản lý các đơn vị cung cấp hướng dẫn viên. Để cho phép một nhà cung cấp cung cấp dịch vụ hướng dẫn viên, bạn chọn chức năng sửa Nhà cung cấp, tìm đến mục Hồ sơ -> Dịch vụ cung cấp và tick chọn các dịch vụ mà doanh nghiệp đang thao tác cung cấp.

Di chuyển đến Tab Dịch vụ cung cấp để quản lý các loại Hướng dẫn viên đang có trong nhà cung cấp này.

Để thêm một dịch vụ, nhấn nút Thêm mới. Bạn cần hoàn tất các thông số sau:

 • Mã dịch vụ HDV
 • Tên dịch vụ HDV
 • Thời gian áp dụng
 • Giá mua vào
 • Giá công bố(bán ra)
 • Mô tả dịch vụ 

Dịch vụ Visa

Hệ thống nhà cung cấp Visa cho phép quản lý các đơn vị cung cấp Visa/Passport. Để cho phép một nhà cung cấp cung cấp dịch vụ Visa, bạn chọn chức năng sửa Nhà cung cấp, tìm đến mục Hồ sơ -> Dịch vụ cung cấp và tick chọn các dịch vụ mà doanh nghiệp đang thao tác cung cấp.

Di chuyển đến Tab Dịch vụ cung cấp để quản lý các loại Visa đang có trong nhà cung cấp này.

Để thêm một dịch vụ, nhấn nút Thêm mới. Bạn cần hoàn tất các thông số sau:

 • Mã dịch vụ Visa
 • Tên dịch vụ Visa
 • Thời gian áp dụng
 • Giá mua vào
 • Giá công bố(bán ra)
 • Mô tả dịch vụ 

Vé máy bay

Hệ thống nhà cung cấp Vé máy bay cho phép quản lý các đơn vị cung cấp Vé máy bay. Để cho phép một nhà cung cấp cung cấp dịch vụ Vé máy bay, bạn chọn chức năng sửa Nhà cung cấp, tìm đến mục Hồ sơ -> Dịch vụ cung cấp và tick chọn các dịch vụ mà doanh nghiệp đang thao tác cung cấp.

Di chuyển đến Tab Dịch vụ cung cấp để quản lý các loại Vé máy bay đang có trong nhà cung cấp này.

Để thêm một dịch vụ, nhấn nút Thêm mới. Bạn cần hoàn tất các thông số sau:

 • Mã dịch vụ Vé máy bay
 • Tên dịch vụ Vé máy bay
 • Thời gian áp dụng
 • Giá mua vào
 • Giá công bố(bán ra)
 • Mô tả dịch vụ 

Nhà hàng

Hệ thống nhà cung cấp Nhà hàng cho phép quản lý các đơn vị cung cấp Nhà hàng. Để cho phép một nhà cung cấp cung cấp dịch vụ Nhà hàng, bạn chọn chức năng sửa Nhà cung cấp, tìm đến mục Hồ sơ -> Dịch vụ cung cấp và tick chọn các dịch vụ mà doanh nghiệp đang thao tác cung cấp.

Di chuyển đến Tab Dịch vụ cung cấp để quản lý các loại Nhà hàng đang có trong nhà cung cấp này.

Để thêm một dịch vụ, nhấn nút Thêm mới. Bạn cần hoàn tất các thông số sau:

 • Mã dịch vụ Nhà hàng
 • Tên dịch vụ Nhà hàng
 • Thời gian áp dụng
 • Giá mua vào
 • Giá công bố(bán ra)
 • Mô tả dịch vụ 

Cruise

Hệ thống nhà cung cấp Cruise cho phép quản lý các đơn vị cung cấp Cruise. Để cho phép một nhà cung cấp cung cấp dịch vụ Cruise, bạn chọn chức năng sửa Nhà cung cấp, tìm đến mục Hồ sơ -> Dịch vụ cung cấp và tick chọn các dịch vụ mà doanh nghiệp đang thao tác cung cấp.

Di chuyển đến Tab Dịch vụ cung cấp để quản lý các loại Cruise đang có trong nhà cung cấp này.

Để thêm một dịch vụ, nhấn nút Thêm mới. Bạn cần hoàn tất các thông số sau:

 • Mã dịch vụ Cruise
 • Tên dịch vụ Cruise
 • Thời gian áp dụng
 • Giá mua vào
 • Giá công bố(bán ra)
 • Mô tả dịch vụ 

Land Tour

Hệ thống nhà cung cấp Land Tour cho phép quản lý các đơn vị cung cấp Land Tour. Để cho phép một nhà cung cấp cung cấp dịch vụ Land Tour, bạn chọn chức năng sửa Nhà cung cấp, tìm đến mục Hồ sơ -> Dịch vụ cung cấp và tick chọn các dịch vụ mà doanh nghiệp đang thao tác cung cấp.

Di chuyển đến Tab Dịch vụ cung cấp để quản lý các loại Land Tour đang có trong nhà cung cấp này.

Để thêm một dịch vụ, nhấn nút Thêm mới. Bạn cần hoàn tất các thông số sau:

 • Mã dịch vụ Land Tour
 • Tên dịch vụ Land Tour
 • Thời gian áp dụng
 • Giá mua vào
 • Giá công bố(bán ra)
 • Mô tả dịch vụ 

Thuê xe ôtô

Hệ thống nhà cung cấp Xe ôtô cho phép quản lý các đơn vị cung cấp Xe ôtô. Để cho phép một nhà cung cấp cung cấp dịch vụ Xe ôtô, bạn chọn chức năng sửa Nhà cung cấp, tìm đến mục Hồ sơ -> Dịch vụ cung cấp và tick chọn các dịch vụ mà doanh nghiệp đang thao tác cung cấp.

Di chuyển đến Tab Dịch vụ cung cấp để quản lý các loại Xe ôtô đang có trong nhà cung cấp này.

Để thêm một dịch vụ, nhấn nút Thêm mới. Bạn cần hoàn tất các thông số sau:

 • Mã dịch vụ Xe ôtô
 • Tên dịch vụ Xe ôtô
 • Thời gian áp dụng
 • Giá mua vào
 • Giá công bố(bán ra)
 • Mô tả dịch vụ 

Train

Hệ thống nhà cung cấp Train cho phép quản lý các đơn vị cung cấp Train. Để cho phép một nhà cung cấp cung cấp dịch vụ Train, bạn chọn chức năng sửa Nhà cung cấp, tìm đến mục Hồ sơ -> Dịch vụ cung cấp và tick chọn các dịch vụ mà doanh nghiệp đang thao tác cung cấp.

Di chuyển đến Tab Dịch vụ cung cấp để quản lý các loại Train đang có trong nhà cung cấp này.

Để thêm một dịch vụ, nhấn nút Thêm mới. Bạn cần hoàn tất các thông số sau:

 • Mã dịch vụ Train
 • Tên dịch vụ Train
 • Thời gian áp dụng
 • Giá mua vào
 • Giá công bố(bán ra)
 • Mô tả dịch vụ 

Vé Tàu

Hệ thống nhà cung cấp Vé tàu cho phép quản lý các đơn vị cung cấp Vé tàu. Để cho phép một nhà cung cấp cung cấp dịch vụ Vé tàu, bạn chọn chức năng sửa Nhà cung cấp, tìm đến mục Hồ sơ -> Dịch vụ cung cấp và tick chọn các dịch vụ mà doanh nghiệp đang thao tác cung cấp.

Di chuyển đến Tab Dịch vụ cung cấp để quản lý các loại Vé tàu đang có trong nhà cung cấp này.

Để thêm một dịch vụ, nhấn nút Thêm mới. Bạn cần hoàn tất các thông số sau:

 • Mã dịch vụ Vé tàu
 • Tên dịch vụ Vé tàu
 • Thời gian áp dụng
 • Giá mua vào
 • Giá công bố(bán ra)
 • Mô tả dịch vụ 

Vé xe bus

Hệ thống nhà cung cấp Vé xe bus cho phép quản lý các đơn vị cung cấp Vé xe bus. Để cho phép một nhà cung cấp cung cấp dịch vụ Vé xe bus, bạn chọn chức năng sửa Nhà cung cấp, tìm đến mục Hồ sơ -> Dịch vụ cung cấp và tick chọn các dịch vụ mà doanh nghiệp đang thao tác cung cấp.

Di chuyển đến Tab Dịch vụ cung cấp để quản lý các loại Vé xe bus đang có trong nhà cung cấp này.

Để thêm một dịch vụ, nhấn nút Thêm mới. Bạn cần hoàn tất các thông số sau:

 • Mã dịch vụ Vé xe bus
 • Tên dịch vụ Vé xe bus
 • Thời gian áp dụng
 • Giá mua vào
 • Giá công bố(bán ra)
 • Mô tả dịch vụ 

Dịch vụ khác

Hệ thống nhà cung cấp Dịch vụ khác cho phép quản lý các đơn vị cung cấp Dịch vụ khác. Để cho phép một nhà cung cấp cung cấp dịch vụ Dịch vụ khác, bạn chọn chức năng sửa Nhà cung cấp, tìm đến mục Hồ sơ -> Dịch vụ cung cấp và tick chọn các dịch vụ mà doanh nghiệp đang thao tác cung cấp.

Di chuyển đến Tab Dịch vụ cung cấp để quản lý các loại Dịch vụ khác đang có trong nhà cung cấp này.

Để thêm một dịch vụ, nhấn nút Thêm mới. Bạn cần hoàn tất các thông số sau: 

 • Mã dịch vụ Dịch vụ khác
 • Tên dịch vụ Dịch vụ khác
 • Thời gian áp dụng
 • Giá mua vào
 • Giá công bố(bán ra)
 • Mô tả dịch vụ 

./

P.D - TravelMaster Tech Dev