chia sẻ:

Cập nhật giao diện mới cho TravelMaster version 1.4.3.3

29.04.2015 | Quản trị

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;m việc chăm chỉ để lu&ocirc;n ưu việt cho từng thao t&aacute;c người d&ugrave;ng. Tối ưu l&agrave; mục ti&ecirc;u vận h&agrave;nh m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cần đạt tới để trợ gi&uacute;p c&aacute;c doanh nghiệp du lịch Việt Nam vận h&agrave;nh doanh nghiệp m&igrave;nh tốt hơn khi ứng dụng phần mềm <a title="TravelMaster" href="/phan-mem">Travel<strong>Master</strong></a> v&agrave;o thực tế.</p>
Cập nhật giao diện mới cho TravelMaster version 1.4.3.3

Cập nhật thêm các tính năng mới trên phiên bản TravelMaster v1.4.3.3.

- Sắp xếp gọn gàng hệ thống menu chính, điều hướng lại cũng như đưa hệ thống nghiệp vụ tuần tự trong vận hành thực tế của doanh nghiệp du lịch hiện nay.

- Giao diện trang chủ đã thay đổi hệ thống textLink bằng hệ thống biểu đồ thống kê, đơn giản mang tính tổng quan dễ hiểu, chú thích rõ ràng, có thể bật tắt các box tính năng cũng như kéo thả theo mong muốn người dùng.

- Cập nhật thêm chức năng trong hệ thống Sổ tour, nhằm 

Còn nhiều các tính năng khác nữa đã được cập nhật, để trải nghiệm thực tế vui lòng đăng ký dùng thử tại http://www.vietiso.com/phan-mem