chia sẻ:

Bạn đã biết gì về Addon Services trong ISOCMS?

09.12.2016 | Website

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Đối với c&aacute;c nh&agrave; kinh doanh lữ h&agrave;nh, dịch vụ bổ sung được v&iacute; như chất x&uacute;c t&aacute;c k&iacute;ch th&iacute;ch sự h&agrave;nh động của du kh&aacute;ch chọn tour du lịch của c&ocirc;ng ty m&igrave;nh. V&igrave; vậy, hệ thống <strong>isoCMS</strong> đ&atilde; tạo n&ecirc;n ph&acirc;n mục Addon Services để gi&uacute;p người quản l&yacute; doanh nghiệp c&oacute; thể t&ugrave;y chỉnh th&ecirc;m bớt c&aacute;c dịch vụ bổ sung m&agrave; m&igrave;nh c&oacute;. Đ&acirc;y cũng l&agrave; một yếu tố gi&uacute;p doanh nghiệp cạnh tranh v&agrave; thu h&uacute;t kh&aacute;ch.&nbsp;</p>
Bạn đã biết gì về Addon Services trong ISOCMS?

1. Định nghĩa

 Addon service là dịch vụ bổ sung trong các lĩnh vực kinh doanh du lịch như: tour, khách sạn, cruise. Sở thích và nhu cầu của khách du lịch tăng nhanh hơn so với sự cung cấp các dịch vụ ở những cơ sở đón tiếp khách. Điều đó thúc đẩy các công ty tổ chức du lịch, cruise và các khách sạn mở rộng các thể loại dịch vụ bổ sung.

 

2. Addon service bao gồm các dịch vụ sau:

- Dịch vụ vận chuyển đưa đón sân bay
- Thủ tục đăng ký hộ chiếu, làm visa
- Mua vé máy bay, tàu, xe
- Dịch vụ vui chơi, giải trí
- ………………..

 

3. Tầm quan trọng của Addon service trong kinh doanh du lịch

- Kinh doanh dịch vụ bổ sung ra đời muộn hơn so với các hoạt động kinh doanh khác, nhưng nó ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh chung du lịch nói chung. Việc tổ chức cung cấp các dịch vụ bổ sung sẽ đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu của khách du lịch, tăng doanh thu cho ngành, tận dụng triệt để hơn cơ sở vật chất sẵn có, còn chi phí tổ chức cung cấp dịch vụ bổ sung không đáng kể so với lợi nhuận thu được.

- Nếu doanh nghiệp lữ hành nào khai thác tối đa các thế mạnh về sự phong phú, độc đáo, khác lạ của dịch vụ bổ sung khi tiếp thị nguồn khách sẽ có hiệu quả kinh doanh cao hơn.
- Tăng dịch vụ cũng có nghĩa là tăng thêm việc làm cho người lao động. Xu hướng hiện nay là chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực dịch vụ. Điều này cũng có nghĩa là các dịch vụ bổ sung tạo ra thêm việc làm, đồng thời gián tiếp tạo nên sự chuyển dịch đó.
- Bên cạnh đó, sự đa dạng trong kinh doanh các dịch vụ bổ sung là cơ sở cũng như tiêu chuẩn quan trọng để xếp hạng các cơ sở lưu trú.

 

4. Cách sử dụng module Addon service trong isoCMS

Module Addon Service được thiết kế đơn giản với thao tác chính là thêm mới dịch vụ, sửa và xóa. Các dịch vụ bổ sung được thêm vào sẽ là cơ sở dữ liệu để sử dụng trong phần tour, cruise và hotel. Mỗi loại hình dịch vụ du lịch sẽ được tích hợp thêm các dịch vụ bổ sung tương ứng phù hợp với nhu cầu của khách du lịch.

Khi khách hàng chọn thêm dịch vụ bổ sung thì hệ thống sẽ tự động cộng thêm giá của các dịch vụ đó với giá mà bạn chọn tour , cruise hay khách sạn trước đó.

Để thêm mới dịch vụ Addon Service bạn thực hiện theo các bước như sau:

Menu à Addon Service à Click  

Các thông tin cần điền :

- Title : tên dịch vụ bổ sung

- Image : chọn ảnh đại diện

- Price: giá của dịch vụ

- Introduction: giới thiệu ngắn về đặc điểm của dịch vụ bổ sung thêm mới

Dịch vụ được thêm mới sẽ hiển thị ở bảng danh sách dưới đây:

Như vậy để tạo danh sách các dịch vụ bổ sung trên hệ thống rất đơn giản, dễ sử dụng để làm cơ sở dữ liệu các mục khác như tour, cruise và hotel để hoàn thiện hơn các chức năng và đem lại sự tiện lợi cho người dùng.