chia sẻ:

Lỗi xuống dòng trên Chrome update

15/12/2014 10:19 | Thủ thuật - Tips

Google Chrome vừa mới update bản Version 39.0.2171.95 m. Hầu hết các website chưa cập nhật đều bị lỗi xuống dòng ở các menu hoặc thẻ a định dạng cũ.

Sau đây là cách khắc phục:

Đối với các thẻ để ở dạng float left hoặc right, bạn thêm thuộc tính {white-space:nowrap;}. Ví dụ:

a,span{white-space:nowrap;}