• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Lỗi xuống dòng trên Chrome update

Nếu bạn thấy bài viết này hay, hãy chia sẻ:
Google Chrome vừa mới update bản Version 39.0.2171.95 m. Hầu hết các website chưa cập nhật đều bị lỗi xuống dòng ở các menu hoặc thẻ a định dạng cũ.

Sau đây là cách khắc phục:

Đối với các thẻ để ở dạng float left hoặc right, bạn thêm thuộc tính {white-space:nowrap;}. Ví dụ:

a,span{white-space:nowrap;}
1