chia sẻ:

Chuyển hướng từ HTTP đến HTTPS bằng cách sử dụng mod_rewrite trong htaccess

15/12/2014 01:34 | Thủ thuật - Tips

Mod_rewrite của Apache cho phép bạn chuyển hướng các truy vấn từ http sang https một cách dễ dàng và nhanh chóng khi người dùng quên gõ https trên thanh URL.

Sử dụng Apache để chuyển hướng đến https sẽ đảm bảo rằng trang web của bạn (hoặc một phần của nó) sẽ chỉ được truy cập bởi các khách hàng của bạn bằng cách sử dụng SSL. Điều này là tốt hơn là sử dụng SSLRequireSSL bởi vì người dùng thường quên gõ https và sẽ được tự động chuyển hướng.

Trước khi bạn có thể thiết lập một Apache chuyển hướng từ http https, bạn sẽ cần phải làm như sau:

Hãy chắc chắn rằng  chứng chỉ SSL của bạn đã được cài đặt thành công, do đó bạn có thể truy cập https://www.yoursite.com (để biết thêm thông tin xem hướng dẫn cài đặt Apache SSL của chúng tôi)

Hãy chắc chắn được kích hoạt  mod_rewrite trong Apache

Bây giờ bạn chỉ cần chỉnh sửa file  httpd.conf của bạn hoặc các tập tin mà máy chủ ảo của bạn được chỉ định và thêm những dòng này để chuyển hướng đến http https.

Trong nhiều trường hợp, bạn cũng có thể chỉ cần thêm những dòng này vào một tập tin có tên   .htaccess trong thư mục mà bạn muốn chuyển hướng đến https.

Bây giờ, khi khách hàng gõ vào http://www.yoursite.com/mypage.htm, máy chủ sẽ  tự động chuyển hướng đến  https://www.yoursite.com/mypage.htm

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}