chia sẻ:

Custom News - Xem cập nhật mới nhất từ trang web ưa thích [Chrome]

21/03/2012 02:21 | Thông tin công nghệ

Custom News là một extension của Chrome, giúp bạn có thể xem được tin tức cập nhật mới nhất từ các trang web bằng ưa thích, hiển thị nó trên một pop-up, và giúp bạn tìm kiếm mọi thứ bạn quan tâm bằng việc tổ chức trên một chỗ. Có nhiều phân loại trên popup này, như là tin tức, chính trị, giải trí, thể thao... Với Custom News, bạn có thể xem được những thông tin mới nhất một cách dễ dàng.

Sau khi bạn cài đặt extension, nhấp chọn các mục mà bạn muốn ở phần Category, những bài được đăng theo mục sẽ hiển thị phía dưới. 

 

 

Extension có thể được cá nhân hóa và thêm bất kì trang web nào bằng việc chọn Category, nhập vào URL và nhấn Add.

 

 

Extension quả thực hữu ích, giúp bạn luôn cập nhật thông tin mới nhất dễ dàng.

 

Cài đặt Custom News cho Google Chrome tại đây