chia sẻ:

Open source Code là gì?

11/06/2018 03:55 | Giải pháp

Nhiều năm nghiên cứu công nghệ trong ngành du lịch, chúng tôi hiểu nhu cầu của các công ty du lịch, cho dù họ hay bạn không có nhiều kiến thức về Code hay Lập trình, nhưng bạn vẫn muốn sở hữu một website toàn vẹn nhưng tuân theo nguyên tắc GNU - License.

Open Source (Mã nguồn mở) là thuật ngữ chỉ các sản phẩm phần mềm công khai mã nguồn (source code) chưa có bất cứ nghiệp vụ nào, không trợ giúp cho người dùng 1 chức năng mang tính cụ thể, chủ yếu chỉ là News, Blogs, hỗ trợ bạn giới thiệu bạn với 01 giao diện nhân bản. Người dùng không phải trả một khoản chi phí nào, hơn thế nữa họ có quyền xem, sửa đổi, cải tiến, nâng cấp theo một số nguyên tắc chung qui định trong giấy phép phần mềm nguồn mở General Public Licence – GPL. Ông tổ của Mã nguồn mở là Richard Stallman, người đã xây dựng dự án GNU, và cho ra giấy phép Mã nguồn mở GPL, hai nền tảng then chốt cho sự phát triển của Mã nguồn mở.

Theo Wikipedia: Open Source là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở. Giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm, và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi.

Năm 1998 một nhóm người chủ trương rằng thuật ngữ phần mềm tự do nên được thay thế bằng phần mềm nguồn mở vì thuật ngữ này ít mơ hồ hơn và dễ sử dụng hơn cho giới doanh nghiệp.

Theo Open Source Initiative – OSI (Tổ chức Sáng kiến Nguồn mở) thể hiện một triết lý nguồn mở và xác định ranh giới về việc sử dụng, thay đổi và tái phân phối phần mềm nguồn mở. Giấy phép phần mềm cung cấp cho người dùng các quyền vốn bị cấm bởi bản quyền, gồm các quyền về sử dụng, thay đổi và tái phân phối. Một vài giấy phép phần mềm nguồn mở đã được thẩm định thuộc giới hạn của Định nghĩa Nguồn mở. Ví dụ nổi bật nhất là Giấy phép Công cộng GNU (GPL). Trong khi nguồn mở cho phép công chúng truy cập vào nguồn của một sản phẩm, giấy phép nguồn mở cho phép tác giả điều chỉnh cách truy cập đó.

Open Source (Mã nguồn mở) sử dụng thêm dịch vụ nhà cung cấp:

là các phần mềm mà các tác giả khi công bố, đã cung cấp mã để người khác phát triển trên chính nó. Các nhà cung cấp phần mềm nguồn mở có quyền yêu cầu người dùng trả một số chi phí về các dịch vụ bảo hành, huấn luyện, nâng cấp, tư vấn, v.v… tức là những dịch vụ thực sự đã thực hiện để phục vụ người dùng, nhưng không được bán các sản phẩm nguồn mở vì nó là tài sản của trí tuệ chung, không phải là tài sản riêng của một nhà cung cấp nào.”