chia sẻ:

Domain là gì?

Một tên miền là quan trọng như tên riêng của bạn. Đây là cách thức tìm kiếm trên Internet một cách trực tuyến. Ngoài tên, tên miền của bạn cũng giống như một địa chỉ khi được sử dụng với một .COM - .NET - .NET - BIZ hay hậu tố tương tự hay các tên miền Việt Nam tương tựSự khác biệt giữa một tên miền và tên của con người là không thể có hai tên miền. Có thể có hàng triệu Joe Smiths trên thế giới, nhưng trên World Wide Web, là chỉ có một  Vietiso.com, google.com, yahoo.com.....dantri.com.vn..v..v..

Các hậu tố của địa chỉ, các phần như [.com]., Là tên miền cấp cao nhất. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp và muốn thực sự thu hút khách hàng tiềm năng đến trang web của bạn, bạn có thể tiếp thị bằng cách mua một số lĩnh vực với tên công ty của bạn với đuôi. Com, biz,. Info,. Net,. v.v...Tương tự như vậy, nếu Tên miền bạn thực sự muốn được lấy đã bị người khác lấy với .COM, bạn có thể kiểm tra xem nếu nó có sẵn như là một. net, biz,. v.v...

Trong khi Internet luôn được mở rộng và các loại domain dưới đây được người ta sử dụng phổ biến nhất trên thế giới như::

    * [.COM] - một trong những phổ biến nhất trên toàn thế giới
    * [.BIZ] - cung cấp cho các doanh nghiệp và các trang web eCommercial
    * [.INFO] -. Cung cấp thông tin, như tin tức, các blog chính trị, v..v
    * [.ORG] -. Cung cấp chủ yếu cho các trang web và các tổ chức phi lợi nhuận
    * [.NET] - cho các doanh nghiệp trực tuyến như lưu trữ web công ty, đại lý tên miền và cung cấp dịch vụ trực tuyến tương tự
    * [.NAME] - cung cấp cho các trang web cá nhân và không gian web

Các nước trên thế giới có tên miền riêng hàng đầu của họ, chẳng hạn như [UK] cho Anh quốc,.. [FR] cho Pháp và [US] đối với Hoa Kỳ.

Thủ tục đăng ký tên miền tại VIETISO COMPANAY

Đề nghị khác Nguồn

http://en.wiktionary.org/wiki/web_hosting

http://www.webopedia.com/TERM/D/domain_name.html