chia sẻ:

Thủ tục đăng ký tên miền

Hướng dẫn thủ tục đăng ký, sử dụng tên miền và các qui định chung đối với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng tên miền của VNNIC khi đăng ký tên miền Việt Nam.

1. Đăng ký tên miền:

a. Thủ tục đăng ký tên miền:

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước muốn đăng ký, sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam .VN (các chủ thể đăng ký tên miền) cần phải hoàn tất hồ sơ đăng ký tên miền với Trung tâm Internet Việt Nam.

- Các chủ thể đăng ký tên miền là tổ chức, cá nhân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam có thể lựa chọn thực hiện các thủ tục đăng ký trực tiếp với Trung tâm Internet Việt Nam hoặc ủy quyền đăng ký qua các nhà đăng ký tên miền của Trung tâm Internet Việt Nam.

- Các chủ thể đăng ký tên miền là cá nhân người nước ngoài, các tổ chức nước ngoài không sinh sống và làm việc tại Việt Nam: Thực hiện các thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký thông qua các nhà đăng ký tên miền của Trung tâm Internet Việt Nam.

b. Quy định chung về đặt tên miền:

- Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền đăng ký:

 

 • Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.
 • Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.
 • Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.
 • Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.
 • Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.
 • Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.
 • Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác
 • Những nội dung khác bị pháp luật cấm.

 

- Những tên miền liên quan đến tên địa danh lịch sử khi đăng ký phải có kèm theo xác nhận đồng ý của UBND địa phương cấp đó.

- Những tên miền liên quan đến tên danh nhân, lãnh tụ khi đăng ký phải có kèm theo bản giải trình về mục đích sử dụng tên miền để làm sở cứ xem xét.

c. Hồ sơ đăng ký tên miền.

c1. Đối với các tổ chức trong nước và nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký bao gồm:

- “Bản khai đăng ký tên miền“ có chữ ký và con dấu của cơ quan, tổ chức xin đăng ký theo mẫu do Trung tâm Internet Việt Nam quy định.

c2. Đối với cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký bao gồm:

- “Bản khai đăng ký tên miền“ có chữ ký của cá nhân đăng ký theo mẫu do Trung tâm Internet Việt Nam quy định.

- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ khẩu thường trú đối với cá nhân người Việt Nam; hộ chiếu cùng thẻ thường trú hoặc chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đối với cá nhân người nước ngoài.

d. Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký tên miền:

Các chủ thể có nhu cầu đăng ký tên miền có thể nộp hồ sơ đăng ký tại địa chỉ của nhà đăng ký VIETISO.

2. Sử dụng và quản lý tên miền:

a. Chủ thể đăng ký tên miền có nghĩa vụ quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền đã đăng ký:

 

 • Các thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền được công bố thường xuyên trên Website của VNNIC tại địa chỉ http://www.tenmien.vn.
 • Thời hạn hiệu lực tên miền căn cứ theo số năm duy trì được xác định qua tiền phí duy trì tên miền do chủ thể sử dụng nộp cho VNNIC.
 • Trong mọi trường hợp, tên miền không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

 


b. Sử dụng tên miền đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội:

Các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội sau khi đăng ký tên miền .VN chỉ được lưu giữ thông tin trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam, không được phép thiết lập Website hoặc lưu giữ thông tin trên các máy chủ ở nước ngoài.

c. Sử dụng tên miền cấp 2 của các IXP, ISP, OSP, ICP:
Ngoài việc sử dụng các tên miền cấp 2 dưới .VN cho nhu cầu mạng nội bộ của mình, Các IXP, ISP, ICP, OSP muốn cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cần phải tuân thủ các quy định sau:

 • Phải đăng ký và được VNNIC lựa chọn là nhà đăng ký tên miền Quốc gia .VN.
 • Phải đăng ký rõ tên miền cấp 2 nào sẽ dùng để cấp các tên miền cấp 3 cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet với VNNIC.
 • Phải thực hiện nghiêm túc việc thu phí, lệ phí đăng ký, duy trì hàng năm các tên miền cấp 3 này theo quy định của Bộ Tài chính, nộp đầy đủ các khoản khí, lệ phí này về Trung tâm Internet Việt Nam và được hưởng hoa hồng theo quy định cụ thể trong Hợp đồng phát triển tên miền.

 

d. Thay đổi thông tin về quản lý tên miền:

- Trong quá trình sử dụng, khi có nhu cầu thay đổi địa chỉ máy chủ DNS chuyển giao của tên miền, chủ thể phải đăng ký các nội dung thay đổi đó vào 'Bản khai thay đổi tên miền' gửi về Trung tâm Internet Việt Nam và nộp đầy đủ Phí thay đổi tên miền trước khi tên miền được khai báo kích hoạt thay đổi theo địa chỉ mới.

- Khi có sự thay đổi các thông tin liên hệ như địa chỉ cơ quan, nhà riêng (đối với trường hợp chủ thể đăng ký là cá nhân), số điện thoại, số Fax, Email, v.v... Những thông tin thay đổi đó phải được điền vào 'Bản khai thay đổi tên miền' theo mẫu quy định và gửi về Trung tâm Internet Việt Nam (trong trường hợp đăng ký trực tiếp tại VNNIC) hoặc gửi về nhà đăng ký tên miền hiện tại (trong trường hợp duy trì qua nhà đăng ký) trong vòng 30 ngày kể từ khi có sự thay đổi.

- Khi nhận được các thông tin thay đổi, nhà đăng ký có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi đó vào cơ sở dữ liệu khách hàng của minh và gửi các thông tin thay đổi đó về VNNIC.

- Trung tâm Internet Việt Nam sẽ có trách nhiệm cập nhật đầy đủ vào CSDL Whois theo dữ liệu như trong bản khai thay đổi và không chịu trách nhiệm trong các trường hợp bị mất liên lạc do chủ thể không khai báo.

- Chủ thể tên miền có quyền lựa chọn việc đăng ký, duy trì tên miền qua các nhà đăng ký tên miền. Trong trường hợp cần thiết, chủ thể đăng ký có quyền lựa chọn thay đổi sang nhà đăng ký tên miền mới.

- Khi chủ thể có yêu cầu chuyển đổi, nhà đăng ký tên miền cũ không được thu bất kỳ một khoản lệ phí nào trái với quy định của nhà nước cho việc thay đổi tên miền này.

- Để thực hiện việc thay đổi nhà đăng ký tên miền, chủ thể đăng ký cần phải hoàn tất thủ tục theo các bước sau:

i. Phải đã lựa chọn được một nhà đăng ký mới để thực hiện việc duy trì tên miền trong thời gian tiếp theo hoặc có đủ khả năng để tự mình thực hiện việc quản lý, duy trì tên miền.

ii. Nộp về VNNIC bản khai thay đổi nhà đăng ký tên miền có xác nhận đồng thuận chuyển đổi của cả nhà đăng ký cũ và nhà đăng ký mới (hoặc bản thân chủ thể trong trường hợp chuyển về tự mình quản lý tên miền).

- Sau khi nhận được bản khai thay đổi nhà đăng ký tên miền hợp lệ, VNNIC sẽ cập nhật các thông tin sửa đổi bổ sung theo nhà đăng ký mới cho tên miền.

- Tên miền sẽ không được thay đổi nhà đăng ký trong các trường hợp sau:
i. Tên miền đang có tranh chấp và đang trong quá trình giải quyết tranh chấp.
ii. Tên miền đang bị tạm ngừng.