chia sẻ:

Tour Booking Engine - Hệ thống đặt dịch vụ tour du lịch

22/12/2013 09:12 | Giải pháp isoCMS

Hệ thống đặt dịch vụ du lịch được setup trong hệ thống tourCMS hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.

Một số điểm nổi bật trong Tour Booking Engine:

  • Bán dịch vụ du lịch dựa trên tình trạng
  • Bạn có thể setup Tour Booking Engine với nhiều tài khoản trên cùng một hệ thống. Mỗi Booking Engine có thể có giao diện khác nhau, chức năng khác nhau, text, ngôn ngữ, giá bán, sản phẩm khác nhau...
  • Tích hợp Booking Engine với cơ chế API, đảm bảo tính bảo mật, giảm thời gian cấu hình...

Setup đơn giản

  • Kết nối với Tour Booking Engine - Thêm và cấu hình link tới tour mà bạn muốn.
  • Thiết kế & Cảm nhận - Sử dụng hệ thống colour picker để lựa chọn tông màu mà bạn có thể nhìn trên website hiện tại, hay cập nhật 01 tông màu bạn yêu thích và phù hợp nhất.
  • Cấu hình email - Cấu hình email để gửi tới khách hàng cho: đặt dịch vụ, hay thanh toán..v..v..
  • Tích hợp thanh toán trực tuyến (Payment Online) hay giữ thẻ (keep credit card infomation) dễ dàng cho người dùng thực hiện việc đặt dịch vụ.