chia sẻ:

Thông báo thay đổi biểu phí gói Hosting

13/12/2017 12:04 | Danh mục tin tức

Cập nhật bảng giá lưu trữ Phần mềm & Website, giúp doanh nghiệp nắm bắt được các chính sách hỗ trợ của chúng tôi trong thời gian tới

Giá dịch vụ lưu trữ ngày càng cạnh tranh, đâu sẽ là đích đến của các dịch vụ này. Chúng tôi từng là một trong những nhà cung cấp hạ tầng lớn nhất trong ngành du lịch nhiều năm qua. Chúng tôi nhận thấy cần phải có thêm những giá trị mang lại những lịch ích thiết thực nhất trong ngành trong thời gian tới.

Chúng tôi tiến tới xây dựng hệ sinh thái No Disk, No Hosting và hướng tới các dịch vụ SaaS và IPaaS là những yếu tố sóng còn trong chiến lược phát triển đường dài với ngành Du lịch nói riêng và thị trường lưu trữ nói chung.

Hiện tại, chúng tôi đã và đang triển khai hệ thống hạ tầng Cloud thay vì dedicate như trước đây, các máy Private phục đã được thay thế bởi các hệ thống có tính HA cao để đáp ứng các nhu cầu kết nối ở bất cứ yêu cầu nào.