Phân hệ admin hỗ trợ khách hàng bổ sung và hiển thị các tour du lịch của khách sạn (nếu có) với các chức năng: thêm mới tour, sửa hoặc xóa các tour đã có.

Đối với mỗi tour du lịch, thông tin hiển thị bao gồm:

- Hành trình trong tour du lịch: điểm đến, hành trình, hoạt động

- Thư viện hình ảnh tour: hình ảnh các điểm đến của tour, các hoạt động và hình ảnh có liên quan

- Dịch vụ ăn uống đi kèm, giá và các ghi chú khác. 

Đặc biệt, hệ thống tích hợp chức năng trả lời email tự động với các thao tác phục vụ khách hàng:

- Xác nhận thông tin đăng ký

- Xác nhận đăng ký tour thành công

- Xác nhận đăng ký nhận thông tin qua email