Cho phép hiển thị form contact của khách hàng bao gồm các thông tin: họ và tên, số điện thoại, email,...

Đồng thời, trong phân hệ admin, list danh sách contact được hiển thị đầy đủ thông tin phục vụ các thao tác:

  Xem thông tin các contact của khách hàng bao gồm:

- Họ và tên                                                  

- Giới tính

- Số điện thoại                                          

- Đất nước

- Email                                                        

- Phương thức liên hệ mong muốn

- Thời gian du lịch dự kiến                      

- Quốc gia muốn tới

- Đăng ký nhận khuyến mại                    

- Các yêu cầu đặc biệt đi kèm

  Xử lý các yêu cầu về đăng ký nhận tin, yêu cầu đặc biệt hoặc thông tin đặt phòng cho khách gồm các thao tác:

- Xóa booking

- Xác nhận booking thành công

- Hủy booking

  Xuất/ in thông tin khách hàng.