Các bài viết trong mục Blog được cập nhật nhằm phục vụ việc xây dựng hình ảnh khách sạn, tăng tính tương tác với khách hàng và phục vụ các hoạt động SEO nội dung cũng như sự kiện.

Theo đó, phân hệ admin cho phép người dùng nhập mới, chỉnh sửa và thêm hình ảnh cho các bài viết.

Đồng thời, chức năng phân loại danh mục giúp sắp xếp bài viết hệ thống, khoa học hơn.