Dịch vụ nhà hàng là một dịch vụ quan trọng trong khách sạn chỉ sau dịch vụ phòng, vì thế nếu khách sạn có cung cấp dịch vụ này thì không nên bỏ qua module này. 

Chính vì thế, isoCMS cung cấp chức năng hiển thị hoàn hảo cho Dịch vụ nhà hàng cụ thể với các thông tin:

  • Giới thiệu về dịch vụ Nhà hàng – Bar;
  • Menu;
  • Các dịch vụ tiện ích;
  • Thời gian mở, đón, phục vụ khách hàng ăn uống tại nhà hàng;
  • Quản lý nội dung, hình ảnh, dịch vụ ăn uống đi kèm, giá và các ghi chú.
  • Chức năng: thêm, sửa, xóa và các addon khác (nếu có).