Nhằm hoàn thiện mọi thao tác của khách hàng, isoCMS cung cấp tính năng xác định vị trí và chỉ đường với các thao tác:

  • Xác định vị trí khách sạn
  • Cung cấp bản đồ chỉ đường ngay trên website