Hình ảnh đẹp luôn thu hút khách hàng. Hiểu được yếu tố quan trọng đó, isoCMS đã phát triển chức năng Gallerry - Thư viện ảnh với nhiều định dạng ảnh khác nhau, hệ thống tự động resize với kích thước ảnh đẹp nhất, bao gồm phong phú các thao tác phục vụ người dùng.

 Cho phép xem gallery ảnh, download ảnh. Hiển thị dưới dạng động, flash, video (nếu có)

+ Thêm image: hình ảnh với nhiều định dạng khác nhau. Cho phép tải ảnh động, flash hoặc video để tăng tính phong phú trong nội dung.

+ Xóa: hệ thống cho phép xóa hình ảnh với thao tác dễ dàng và độ chính xác cao.

+ On-Off theo yêu cầu đối với các hình ảnh có tính thời điểm/ vẫn còn tính hữu ích đối với khách hàng trong tương lai.