Hệ thống được tích hợp chức năng tự động feedback khách hàng khi có yêu cầu gửi tới:

- Đăng ký thông tin liên hệ.

- Xác nhận thông tin và thông báo trạng thái booking tour hoặc phòng khách sạn.

- Đăng ký nhận tin từ website.

Với sự chuyên nghiệp tuyệt đối, isoCMS giúp khách hàng xây dựng hình tượng đẹp trong tâm trí khách hàng đồng thời, quan trọng nhất, giúp khách hàng xác định thông tin của khách hàng mục tiêu một cách chính xác nhất.