Phân hệ trong admin giúp hiển thị các đánh giá của khách hàng về khách sạn.

Trang list bài viết: các bài đánh giá được hiển thị trên trang list với giao diện thân thiện.

Các đánh giá được hiển thị theo dạng bài viết với các thông tin:

  • Hình ảnh đại diện: hình ảnh của tour du lịch, khách du lịch hoặc những hình ảnh đáng nhớ của tour, khách sạn, điểm đến.
  • Nội dung đánh giá
  • Thông tin chi tiết khách hàng bao gồm: họ tên, địa chỉ, ...

Các thông tin trong phân hệ admin sẽ được nhập một cách dễ dàng, chuyên nghiệp và chính xác: