• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Tính năng Quản lý Tiện ích

Tiện ích cho người sử dụng

Tiện ích là thước đo trải nghiệp của người sử dụng khi tương tác với một sản phẩm hoặc hệ thống. Travel Master giúp bạn sử dụng hiệu quả, phục hồi lỗi nhanh, cập nhật quản nhu cầu quản lý cần thiết một cách nhanh chóng.

CGI Access - AdminSite
CGI Access - AdminSite Hỗ trợ truy cập hệ thống website được phân quyền cho người dùng tại đây. Với hệ thống này, các website của doanh nghiệp được quản lí kết nối thông minh, bảo mật thông qua hệ thống Travel Master mà người quản trị được phép truy cập.
File Share
File Share hỗ trợ bạn chia sẻ tài liệu trong nội bộ doanh nghiệp 
Bản tin nội bộ
Bản tin nội bộ bản tin nội bộ giữa các nhân viên, bộ phận, phòng ban, ban giam đốc. Hệ thống có chức năng phản hồi nhanh bản tin đó.
Open sidebar
Open sidebar người dùng có thể thấy tiện ích này ngay ở sườn trái màn hình làm việc của mình, thao tác nhanh tới chức năng cần thiết: Thêm Phiếu thu, Thêm Booking, Thêm khách sạn, Thêm Tour SP, Thêm Đối tác,...
Hỗ trợ
Hỗ trợ hỗ trợ phân loại các thắc mắc của khách hàng và gửi đến đúng các phòng ban liên quan. Hoặc nhân viên tư vấn có thể dựa vào thu viện giải pháp để tư vấn ngay cho khách hàng
Đăng ký dùng thử

phần mềm TravelMaster 7 ngày miễn phí!