1. Dịch vụ: 
Thể hiện đầy đủ nghiệp vụ hơn 10 dịch vụ tiêu biểu, phục vụ cho hầu hết các loại hình tour được tổ chức - điều hành cũng như quản lý


2. Cơ hội: 
Cơ hội quản lý cơ hội mới, theo đuổi các cơ hội tiềm năng là việc mà doanh nghiệp du lịch nào cũng cần, nhưng để quản lí tình trạng của cơ hội thì không phải doanh nghiệp nào cũng có, vì thế hệ thống Travel Master tích hợp tính năng này trợ giúp 


3. Hợp đồng: 
Hợp đồng đưa ra các trạng thái của hợp đồng bao gồm: tình trạng, phân biệt loại khoản chi, khoản thu trên hợp đồng, loại hợp đồng ký kết với khách hàng.


4. Khách hàng: 
Khách hàng giúp bạn quản lý chi tiết thông tin của khách hàng, hỗ trợ nhân viên kinh doanh hiểu rõ hơn về khách hàng của mình, quản lý lịch sử mua, giao dịch với khách hàng.


5. Đối thủ: 
Đối thủ phân loại và đánh giá các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm ẩn của doanh nghiệp


6. Chiến dịch: 
Quản lý chiến dịch marketing theo hình thức, kênh truyền thông, chi phí, loại khoản chi, tình trạng…giúp người dùng dễ dàng quản lý thông tin liên quan đến chiến dịch marketing doanh nghiệp đánh giá.


7. Order dịch vụ: 
Order dịch vụ quản lý, thêm, sửa, xóa các booking và yêu cầu (request) của khách du lịch cũng như tình trạng hiện tại của booking hay yêu cầu


8. Dịch vụ: 
Dịch vụ cho phép bạn phân loại các dịch vụ khác nhau theo mong muốn như dịch vụ tiền tệ, thuê xe, tour du lịch…


9. Nhà cung cấp: 
Giúp bạn quản lý danh sách nhà cung cấp theo nhóm dịch vụ cụ thể nhằm quản trị tốt nhất các nhà cung cấp sẽ cung cấp dịch vụ cho bạn khi tổ chức tour hoặc lên giá thành cho tour sản phẩm.


10. Quản trị hệ thống: 
Quản trị hệ thống với mô hình quản trị tích hợp nhiều phân hệ phân quyền cho các vai trò khác nhau, trợ giúp người quản lý phần mềm phân quyền một cách nhanh nhất cho 01 phòng ban hay 01 vị trí nhân viên cụ thể


11. Tiện ích: 
Tiện ích bản tin nội bộ - chia sẻ file nội bộ là một trong những chức năng phục vụ nội bộ khá hiệu quả và hàng ngày


12. Kế toán: 
Kế toán quản lí thu chi, quyết toán hướng dẫn, quyết toán tour, tính lợi nhuận sau quyết toán...


13. Hỗ trợ: 
Hỗ trợ phân loại các thắc mắc của khách hàng và gửi đến đúng các phòng ban liên quan


14. Báo cáo - Report: 
Báo cáo - Report quản lí, xuất báo cáo theo biểu đồ, ra file excel, các loại thu, chi, quyết toán tour, các công nợ dịch vụ phục vụ chương trình tour cụ thể.